Seuhiaijo

Seuhiaijo, Seuhiaijo M.Ö 20-12 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.