Houyenti

Houyenti, Houyenti M.Ö 85-68 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.