Lao Şang

Lao Şang

Babası Mete M.Ö 174 yılında ölünce yerine Lao Şang imparator oldu.Babasından büyük bir imparatorluğu teslim aldı. M.Ö 174-160 yılları arasında geçen 14 yıllık hükümdarlığı yükselme çağı olarak gösterilir. Hemen Çin imparatorluk hanedanından bir prensesle evlendi. Hükümdarlığın ilk sekiz yılında batı ile uğraştı. Babasının iki kez yendiği Yüençileri M.Ö 174 yılında üçüncü kez yendi. Tanrı dağları ile İli havzasında yapılan savaşta Yüeçi kralını öldürüp kafatasının şarap kasesi yaptırmıştır. Bu içki kasesi en değerli bir devlet sembolü olarak saklanmıştır. Mete’den 150 yıl sonra bile Çin elçilerine bu kase ile kımız içirilmiştir.