Kiuliu-hou

Kiuliu-hou

Kiuliu-hou

Kiuliu-hou Kiuliu-hou, Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 102-101 yılları arasında hükümdar olmuştur.