Tcheyajo

Tcheyajo

Tcheyajo

Tcheyajo M.Ö 12-8 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.