Osmanlı Beyliği Kuruluş

Kayı Boyu

Osmanlı Beyliği Kuruluş

1299 yılında Söğüt civarında kurulmuştur.