Sultan Abdülmecid Han Dönemi

Sultan Abdülmecid Han

Sultan Abdülmecid Han Dönemi

Hüküm süresi 2 Temmuz 1839 – 26 Haziran 1861