Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi

Sultan Mehmed Reşad Han

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi

Hüküm süresi 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918