Sultan Abdülaziz Han Dönemi

Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz Han Dönemi

Hüküm süresi 25 Haziran 1861 – 30 Mayıs 1876