Sultan I. İbrahim Han Dönemi

Sultan I.İbrahim Han

Sultan I. İbrahim Han Dönemi

Hüküm süresi 9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648