Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi

Sultan II. Abdülhamid Han

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi

Hüküm süresi 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909