Sultan II. Süleyman Han Dönemi

Sultan II. Süleyman Han

Sultan II. Süleyman Han Dönemi

Hüküm süresi 8 Kasım 1687 – 22 Haziran 1691