Kanuni Sultan Süleyman Han Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Han

Kanuni Sultan Süleyman Han

Hüküm süresi 30 Eylül 1520 – 7 Eylül 1566