Sultan V. Murad Han Dönemi

Sultan V. Murad Han Dönemi

Hüküm süresi 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876