Sultan II.Murad Han 2. Dönemi

Sultan II.Murad Han
Sultan II.Murad Han

Sultan II.Murad Han 2. Dönemi

Hüküm süresi Ağustos 1446 – 3 Şubat 1451
(II. Dönem)