Devleti Aliyyei Osmaniyye

Selçuklular’ın dağılması sonucu batı uç bölgelerinde hayli kalabalık sayıya ulaşan Türkmen cemaatleri müstakil bir beylik şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Eski Selçuklu merkezinde Karamanoğulları, Bizans sınırında Germiyanoğulları, Karesi, Aydın, Saruhan, Menteşe, Candaroğulları ve nihayet başlangıçta hiç dikkati çekmeyen Osmanlılar bulunuyordu. Osman Bey’in liderliğindeki bu küçük beylik önceleri Kastamonu uç bölgesinde yer alıyordu. Zamanla Eskişehir, Bursa ve İznik’e kadar uzanan bölgeye hâkim olan Osman Bey civardaki tekfurlarla mücadeleye girdiği gibi onun en önemli hedefini İznik teşkil etti. 1302’de bir Bizans kuvvetini yenmesi onun şöhretini arttırdı ve Osmanlı Beyliği’ni civardaki Türkmen beylikleri arasında ön plana çıkardı. Osmanlılar kısa bir süre sonra uygun coğrafî mevkilerinin de rolüyle gözlerini önlerindeki denizlere, hatta bunların daha ötesine çevirdiler. Öteden beri yöredeki Türkmenler tarafından tanınan Rumeli toprakları gazâ ve ganimet ideolojisinin başlıca hedefi oldu. Osmanlılar bulundukları bölgelerde durumlarını sağlamlaştırarak şanla , şerefle dolu  620 yıl sürecek bir devlet haline gelmişlerdir.

osmanlı devleti

Bu devlete hizmet eden tüm ecdadımıza Rahmetler diliyoruz.

Bu Millet sizlere minnetardır.

Osmanlı Padişahları

Zaman Tuneli

1299
Osman Gazi Dönemi
Osman Gazi

Osman Gazi Dönemi Hüküm süresi 1299  - 1324 Osman Gazi , (1258-1326) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi 1258’de Söğüt’te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun’dur.Kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi Osman Gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul…
Devamı

1324
Orhan Gazi Dönemi
Orhan Gazi

Orhan Gazi Dönemi Hüküm süresi 1324 – 1362 Orhan Gazi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. 699’da (1299) Nilüfer’le evlendiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Osmanlı rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar tekfurunun (tekvur) kızı Nilüfer’le (Lülüfer, Rumca…
Devamı

1362
Sultan I.Murad Han Dönemi
I.Murad Han

Sultan I.Murad Han Dönemi Hüküm süresi 1362 – 29 Haziran 1389 Sultan I.Murad Han, 1326 doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer (Lülüfer) Hatun’dur. Kaynaklarda ve kitâbelerde “bey, emîr-i a‘zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü’s-selâtîn, melikü’l-mülûk” gibi unvanlarla anılır. Osmanlı tarihlerinde yaygın olarak Gazi Hünkâr ve Hudâvendigâr şeklinde geçer.…
Devamı

28 Ağustos 1389
Sultan Yıldırım Bayezid Han Dönemi
Yıldırım Bayezid

Sultan Yıldırım Bayezid Han Dönemi Hüküm süresi 28 Ağustos 1389 – 28 Temmuz 1402 Sultan Yıldırım Bayezid, 1354 doğdu. I. Murad’ın büyük oğlu olup annesi Gülçiçek Hatun’dur. 1381 yılı dolaylarında Germiyanoğlu Süleyman Çelebi’nin kızı Sultan Hatun ile evlendi ve hanımının çeyizi olarak Osmanlılar’a bırakılan topraklara sancak beyi tayin edildi. Yerleştiği…
Devamı

5 Temmuz 1413
Sultan I.Mehmed Han Dönemi
Sultan I.Mehmed han

Sultan I.Mehmed Han Dönemi Hüküm süresi 5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421 Sultan I.Mehmed Han,(1386) veya  (1387) yılında dünyaya geldi. I. Bayezid’in Devlet Hatun adlı bir câriyesinden doğma dördüncü oğludur. “Çelebi” veya Yunanca krytsez (genç efendi) kelimesinden gelen “Kirişçi” lakabıyla tanınır. Fetret devrinde kardeşi Süleyman (1402-1411) ve Mûsâ (1411-1413)…
Devamı

25 Haziran 1421
Sultan II.Murad Han 1. Dönemi
Sultan II.Murad Han

Sultan II.Murad Han 1. Dönemi Hüküm süresi 25 Haziran 1421 – Ağustos 1444 (I. Dönem)

Ağustos 1444
Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi
fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi Hüküm süresi: Ağustos 1444 – Eylül 1446 (I. dönem) Hüküm süresi: 3 Şubat 1451 – 3 Mayıs 1481 (II. dönem) Yedinci Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet Han‘in babası Sultan II. Murad Han, annesi Hüma Hatun‘dur. 30 Mart 1432 gü­nü Edirne’de doğdu. Küçük yaşta tahsiline…
Devamı

Ağustos 1446
Sultan II.Murad Han 2. Dönemi
Sultan II.Murad Han

Sultan II.Murad Han 2. Dönemi Hüküm süresi Ağustos 1446 – 3 Şubat 1451 (II. Dönem) Sultan II.Murad Han, Zilhicce 806’da (Haziran 1404) Amasya’da doğdu. I. Mehmed’in bir câriyeden olma oğludur (H. Hüsâmeddin, Amasya Târihi’nde [III, 180] annesinin Amasya âyanından Divitdâr Ahmed Paşa’nın kızı Şehzade Hatun olduğunu kaydeder). On iki yaşına…
Devamı

22 Mayıs 1481
Sultan II. Bayezid Han Dönemi
II. Bayezid Han

Sultan II. Bayezid Han Dönemi Hüküm süresi 22 Mayıs 1481 – 24 Nisan 1512 Sultan II. Bayezid Han, 1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hatun’dan doğan büyük oğludur. Yedi yaşında iken Amasya sancak beyliğine gönderildi. 1457 baharında da kardeşi Mustafa ile birlikte Edirne’de sünnet edildi. Amasya’daki sancak beyliği sırasında,…
Devamı

26 Mayıs 1512
Yavuz Sultan Selim Han Dönemi
Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Sultan Selim Han Dönemi Hüküm süresi 26 Mayıs 1512 – 22 Eylül 1520 Bir rivayete göre 1467-68, daha kuvvetli bir ihtimal olarak (1470) babası II. Bayezid’in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya’da doğdu. Annesi Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun’dur. Osmanlı belgelerinde adı Selim Şah diye geçer. Ancak daha…
Devamı

30 Eylül 1520
Kanuni Sultan Süleyman Han Dönemi
Kanuni Sultan Süleyman Han

Kanuni Sultan Süleyman Han Hüküm süresi 30 Eylül 1520 – 7 Eylül 1566 Kanuni Sultan Süleyman Han, (6 Kasım 1494) tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi ; doğum tarihi başka kaynaklarda farklı olarak verilir;  kaynaklarda genellikle Nisan-Mayıs 1496 tarihini belirtir. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan’dır. Annesinin Kırım hanının kızı olduğuna…
Devamı

24 Eylül 1566
Sultan II. Selim Han Dönemi
Sultan II. Selim Han

Sultan II. Selim Han Dönemi Hüküm süresi 24 Eylül 1566-15 Aralık 1574 Sultan II. Selim Han, Kanûnî Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan doğan oğludur. Vezîriâzam Makbul İbrâhim Paşa’nın düğün şenlikleri sırasında (30 Mayıs 1524) Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi. Bu bakımdan İstanbul’da doğup saltanat makamına geçen ilk padişahtır. Çocukluğu, idarî tecrübe kazanmak…
Devamı

22 Aralık 1574
Sultan III. Murad Han Dönemi
Sultan III. Murad Han

Sultan III. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 22 Aralık 1574 – 16 Ocak 1595 Sultan III. Murad Han, 4 Temmuz 1546 babası II. Selim’in Saruhan sancak beyliğiyle Manisa’da bulunduğu sırada Bozdağ yaylağında doğdu. Asıl adı Cecilia Baffo olan Venedik asıllı Nurbânû Sultan’ın oğludur. İlk eğitimini Manisa sarayında aldı ve (Nisan…
Devamı

16 Ocak 1595
Sultan III. Mehmed Han Dönemi
Sultan III. Mehmed Han

Sultan III. Mehmed Han Dönemi Hüküm süresi 16 Ocak 1595 – 21 Aralık 1603 Sultan III. Mehmed Han, (26 Mayıs 1566) Manisa’da Sart ovasında doğdu. Babası III. Murad, annesi Arnavut asıllı, Dukakin’de Rezi köyünden olan Safiye Sultan’dır (Safiye’nin Venedik asıllı Cecilia Baffo olduğuna dair bilgi  yanlıştır; Baffo, III. Murad’ın annesi…
Devamı

21 Aralık 1603
Sultan I. Ahmed Han Dönemi
Sultan I. Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 21 Aralık 1603 – 22 Kasım 1617 Sultan I. Ahmed Han ,babası III. Mehmed’in Saruhan valiliği sırasında 28 Nisan 1590’da Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Celâlî fetretinden dolayı sancağa çıkamamıştır. Babasının 18 Receb 1012’de (22 Aralık 1603) ölümü üzerine on dört yaşında tahta…
Devamı

22 Kasım 1617
Sultan I. Mustafa Han Dönemi
Sultan I. Mustafa Han

Sultan I. Mustafa Han Dönemi 1.Hüküm süresi 22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 2.Hüküm süresi 19 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623 Sultan I. Mustafa Han,  (1591-92) yılında babası III. Mehmed’in Saruhan sancak beyi olarak bulunduğu Manisa’da doğdu. Abaza asıllı olan annesinin adı bilinmemektedir. Babasının (1595) tahta cülûs için…
Devamı

26 Şubat 1618
Sultan Genç Osman Han Dönemi
Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi Hüküm süresi 26 Şubat 1618 – 18 Mayıs 1622 Sultan Genç Osman Han , (3 Kasım 1604) çarşamba günü İstanbul’da doğdu. Babası I. Ahmed, annesi Mahfîrûz Sultan’dır. I. Ahmed’in dünyaya gelen ilk oğlu olması dolayısıyla kendisine Osmanlı hânedanının kurucusu Osman Gazi’nin adının verildiği, bu münasebetle…
Devamı

10 Eylül 1623
Sultan IV. Murad Han Dönemi
sultan IV.murat

Sultan IV. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 10 Eylül 1623 – 8 Şubat 1640 Sultan IV. Murad Han,  (27 Temmuz 1612) İstanbul’da doğdu. I. Ahmed ile Mâhpeyker (Kösem) Sultan’ın oğludur. Şehzadelik hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. II. Osman olayından sonra Sadrazam Dâvud Paşa’nın tertibiyle kardeşleriyle beraber Üsküdar’a götürülmek üzere…
Devamı

9 Şubat 1640
Sultan I. İbrahim Han Dönemi
Sultan I.İbrahim Han

Sultan I. İbrahim Han Dönemi Sultan I. İbrahim Han Dönemi, Hüküm süresi 9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648 Sultan I. İbrahim Han, I. Ahmed’in saltanat makamına çıkmış üç oğlunun sonuncusu olup  (4 Kasım 1615) doğdu. Annesi Kösem Mahpeyker Sultan’dır. Tahta geçtiğinde yirmi beş yaşında olan İbrâhim’in şehzadelik yılları Osmanlı…
Devamı

8 Ağustos 1648
Sultan IV. Mehmed Han Dönemi
Sultan IV. Mehmed Han

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi Sultan IV. Mehmed Han Dönemi, Hüküm süresi 8 Ağustos 1648 – 8 Kasım 1687 Sultan IV. Mehmet Han , (2 Ocak 1642) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrâhim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı “Avcı” lakabıyla anılır. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi.…
Devamı

8 Kasım 1687
Sultan II. Süleyman Han Dönemi
Sultan II. Süleyman Han

Sultan II. Süleyman Han Dönemi Sultan II. Süleyman Han Dönemi, Hüküm süresi 8 Kasım 1687 – 22 Haziran 1691 Sultan II. Süleyman Han,  (15 Nisan 1642 )İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrâhim, annesi Sâliha Dilâşûb Sultan’dır. Sünnet töreni o sırada tahta çıkmış olan ağabeyi IV. Mehmed ile birlikte yapıldı (21 Ekim…
Devamı

22 Haziran 1691
Sultan II. Ahmed Han Dönemi
Sultan II. Ahmed Han

Sultan II. Ahmed Han Dönemi Sultan II. Ahmed Han Dönemi, Hüküm süresi 22 Haziran 1691 – 6 Şubat 1695 Sultan II. Ahmed Han , (25 Şubat 1643) dünyaya geldi. Babası Sultan İbrâhim, annesi Muazzez Sultan’dır. Kardeşi II. Süleyman’ın yerine, 23 Haziran 1691’de kırk dokuz yaşında iken Edirne’de tahta çıktı. Bu…
Devamı

6 Şubat 1695
Sultan II. Mustafa Han Dönemi
Sultan II. Mustafa Han

Sultan II. Mustafa Han Dönemi Sultan II. Mustafa Han Dönemi, Hüküm süresi 6 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703 Sultan II. Mustafa Han,  (2 Haziran 1664) tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babası IV. Mehmed, annesi Gülnûş Emetullah Sultan’dır. Doğumu dolayısıyla yedi gün yedi gece şenlik yapıldı. Beş yaşına girince ilk dersi…
Devamı

22 Ağustos 1703
Sultan III. Ahmed Han Dönemi
Sultan III. Ahmed Han

Sultan III. Ahmed Han Dönemi Sultan III. Ahmed Han Dönemi, Hüküm süresi 22 Ağustos 1703 – 1 Ekim 1730 Sultan III. Ahmed Han, IV. Mehmed’in oğlu ve II. Mustafa’nın kardeşi olup annesi Râbia Emetullah Gülnûş Sultan’dır.  (31 Aralık 1673) Pazar günü dünyaya geldi. İlk hocası Şeyh-i Sultânî Mehmed Efendi’dir. Daha…
Devamı

30 Eylül 1730
Sultan I. Mahmud Han Dönemi
Sultan I. Mahmud Han

Sultan I. Mahmud Han Dönemi Sultan I. Mahmud Han Dönemi, Hüküm süresi 30 Eylül 1730 – 13 Aralık 1754 Sultan I. Mahmud Han,  (2 Ağustos 1696) Edirne’de doğdu. II. Mustafa’nın büyük oğlu olup annesi Sâliha Sultan’dır. Çocukluk yılları Edirne’de geçti, ilk eğitimini burada almaya başladı. Hocalığını Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin…
Devamı

13 Aralık 1754
Sultan III. Osman Han Dönemi
Sultan III. Osman Han

Sultan III. Osman Han Dönemi Sultan III. Osman Han Dönemi, Hüküm süresi 13 Aralık 1754 – 30 Ekim 1757 Sultan III. Osman Han, (3 Ocak 1699) Edirne Sarayı’nda doğdu. Babası II. Mustafa, annesi Şehsuvar Vâlide Sultan’dır. Babasının Edirne Vak‘ası ile (1703) tahttan indirilmesinin ardından Topkapı Sarayı’nda Şimşirlik Dairesi’ne gönderildi. Buradaki…
Devamı

31 Ekim 1757
Sultan III. Mustafa Han Dönemi
Sultan III. Mustafa Han

Sultan III. Mustafa Han Dönemi Sultan III. Mustafa Han Dönemi, Hüküm süresi 31 Ekim 1757 – 21 Ocak 1774 Sultan III. Mustafa Han,  (28 Ocak 1717) Edirne’de doğdu. Babası III. Ahmed, annesi Mihrişah Emine Sultan’dır. Edirne Vak‘ası (1703) neticesinde tahttan indirilen II. Mustafa’nın, III. Ahmed’den sonra tahta çıkan oğulları I.…
Devamı

21 Ocak 1774
Sultan I. Abdülhamid Han Dönemi
Sultan I. Abdülhamid Han

Sultan I. Abdülhamid Han Dönemi Sultan I. Abdülhamid Han Dönemi, Hüküm süresi 21 Ocak 1774 – 7 Nisan 1789 Sultan I. Abdülhamid Han, III. Ahmed’in III. Mustafa’dan sonra hükümdar olan ikinci oğludur. (20 Mart 1725) İstanbul’da doğdu. Annesi Râbia Şermi Sultan’dır. 1730 Patrona İsyanı sonunda babası tahttan indirildiği sırada henüz…
Devamı

7 Nisan 1789
Sultan III. Selim Han Dönemi
Sultan III. Selim Han

Sultan III. Selim Han Dönemi Sultan III. Selim Han Dönemi, Hüküm süresi 7 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807 Sultan III. Selim Han, (24 Aralık 1761) doğdu. Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Aslen Gürcü veya Çerkez olduğu belirtilen annesinin Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi tarafından babasına hediye edildiği söylenmektedir. III. Ahmed’den…
Devamı

29 Mayıs 1807
Sultan IV. Mustafa Han Dönemi
Sultan IV. Mustafa Han

Sultan IV. Mustafa Han Dönemi Sultan IV. Mustafa Han Dönemi, Hüküm süresi 29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808 Sultan IV.Mustafa Han, (8 Eylül 1779) doğdu. Babası I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dır. Şehzadelik yıllarında sarayda klasik eğitimle yetiştirildi. Kardeşi Mahmud ile beraber babasının şehirde yaptığı teftiş gezilerine katıldı ve…
Devamı

28 Temmuz 1808
Sultan II. Mahmud Han Dönemi
II.Mahmud Han

Sultan II. Mahmud Han Dönemi I. Abdülhamid’in oğludur. Annesi Nakşidil Sultan’ın Fransız asıllı olduğu iddiası doğru değildir. Adlî mahlası doğumuyla birlikte verilmiştir. Ayrıca “büyük” sıfatıyla da anılır. Amcası III. Selim’in tahttan indirilmesi (29 Mayıs 1807), ağabeyi IV. Mustafa’nın cülûsu ve bunun da Alemdar Mustafa Paşa tarafından hal‘i üzerine 4 Cemâziyelâhir…
Devamı

2 Temmuz 1839
Sultan Abdülmecid Han Dönemi
Sultan Abdülmecid Han

Sultan Abdülmecid Han Dönemi Sultan Abdülmecid Han Dönemi, Hüküm süresi 2 Temmuz 1839 – 26 Haziran 1861 Babası II. Mahmud, annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan’dır. 25 Nisan 1823’te İstanbul’da doğdu. Tahsil ve terbiyesine itina edilerek zamanın icaplarına göre, tıpkı Avrupalı bir prens gibi yetiştirildi. Konuşacak ve okuduğunu anlayacak kadar iyi Fransızca…
Devamı

25 Haziran 1861
Sultan Abdülaziz Han Dönemi
Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz Han Dönemi Sultan Abdülaziz Han Dönemi, Hüküm süresi 25 Haziran 1861 – 30 Mayıs 1876 II. Mahmud’un oğlu ve Abdülmecid’in kardeşi olup annesi Pertevniyal Vâlide Sultan’dır. 7-8 Şubat 1830 gecesi doğdu. Kardeşi Abdülmecid’in saltanatı süresince oldukça serbest bir hayat yaşadı ve itinalı bir eğitim gördü. Akşehirli Hasan Fehmi…
Devamı

30 Mayıs 1876
Sultan V. Murad Han Dönemi
Sultan V. Murad Han Dönemi

Sultan V. Murad Han Dönemi Sultan V. Murad Han Dönemi, Hüküm süresi 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876 Sultan V. Murad Han, (22 Eylül 1840) doğdu. Asıl adı Mehmed olup babası Abdülmecid, annesi Şevkiefser Kadınefendi’dir. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim gördü. Çeşitli hocalardan Türkçe, Arapça, Fransızca, Osmanlı tarihi ve fen…
Devamı

31 Ağustos 1876
Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi
Sultan II. Abdülhamid Han

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi, Hüküm süresi 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909 Babası Abdülmecid, annesi Tîrimüjgân Kadınefendi’dir. 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. On bir yaşında annesini kaybettiği için, babasının emriyle, hiç çocuğu olmayan Piristû Kadınefendi kendisine analık etti. Özel hocalar tayin edilerek…
Devamı

27 Nisan 1909
Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi
Sultan Mehmed Reşad Han

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi, Hüküm süresi 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918 Sultan Mehmed Reşad Han, 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadınefendi’dir. Saray geleneklerine göre yetiştirildi. Arapça, Farsça ve bazı şer‘î bilgiler öğrendi. Babasının ve amcası Abdülaziz’in…
Devamı