Göktürkler, 542’ye kadar Altay Dağları’nın güney eteklerinde yaşamışlardır. Çin kaynakları, ittifakla Göktürklerin Hunlardan geldiğini ifade etmektedir. Göktürkler, “Aşina” adını taşıyan ve kelime anlamı olarak kurt neslini ifade eden bir Hun ailesine mensupturlar. Kurt, Oğuz Kağan Destanı’nda yol gösterici olarak ifade edilmektedir. Göktürk Kağanlığı 552-745 yılları arasında varlığını sürdürdü. Çin’in Siyenpi (Sien-pi) kökenli Kuzey Zhou, Kuzey Qi, Sui ve Tang hanedanları ile uzun süre savaşmıştı. Kardeş kavgaları, diğer Türk halklarıyla arasında yapılan savaşlar, iç savaşlar ve Çinliler ile olan uzun savaşlar devletin yıkılmasına neden oldu.

 

Göktürk Kağanlığı Hakanları

Zaman Tuneli

552
İstemi Yabgu
İstemi Yabgu

İstemi Yabgu İstemi Yabgu, Göktürk Devleti, Orta Asya'da 6. ve 8. yüzyıllar arasında var olan ve Türk tarihinde önemli bir yer tutan bir devlettir. Devletin kuruluşu, İstemi Yabgu'nun liderliğiyle gerçekleşmiştir. İstemi Yabgu, Göktürk Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Göktürk Devleti'nin temellerini M.S. 552 yılında atmıştır. İstemi Yabgu'nun öncülüğünde, Orta Asya'daki…
Devamı

490
Bumin Kağan
Bumin Kağan

Bumin Kağan Bumin Kağan, Türk adıyla kurulmuş ilk devlet olan ilk Göktürk Kağanlığı'nın kurucusudur . Bumin, Cücenlerin (Juan Juan) egemenliği altında, kimi araştırmacılara göre federatif bir surette yaşayanTürk grubun reisiydi. Bilahare Tumen ("onbin başı") unvanı verilmiştir. Çin'de 534 yılında hüküm sürmeye başlayan Batı Vey (Tabgaç) devleti nin sınırlarını istila edip…
Devamı

552
Kolo (Kara) Kağan
Kolo (Kara) Kağan

Kolo (Kara) Kağan Kolo (Kara) Kağan, Kolo (Kara) Kağan Göktürk Devleti'nde 552 yılında hükümdar olmuştur. Kolo (Kara) Kağan (K'o-lo), İ-hsi-chi (İlci) Kagan, Kara Issık Kağan. 552-553 yılları arasında I. Göktürk Kağanlığı'nın kağanıdır. Bumin'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kara (K'o-lo) geçti. Ancak, SS 84 ve PS 99'da Bumin'dan sonra yerine kardeşi A-i…
Devamı

553
Mukan Kağan
Mukan Kağan

Mukan Kağan Mukan Kağan, Doğu Göktürk Kağanlığı‘nın kağanıdır (553-572). Bumin Kağan’ın oğlu ve Kolo (Kara) Kağan’ın küçük kardeşidir. Mukan Kağan, Muhan Kağan, Bağan Kağan ya da (bazı tarihçiler tarafından Türkçesi olarak görülen adıyla) Bukan Kağan olarak da bilinir. Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kağanı (hükümdarlığı: 553-572). Bumin Kağan'ın oğlu ve Kolo (Kara) Kağan'ın küçük kardeşi. 552'de Orta…
Devamı

572
Taspar Kağan
Taspar Kağan

Taspar Kağan Taspar Kağan, Taspar Kağan, 572-581 yılları arasında hükümdarlıkta bulunan Göktürk Kağanlığı‘nın kağanıdır. Taspar Kağan, 572-581 yılları arasında hükümdarlıkta bulunan Göktürk Kağanlığı'nın kağanı. Bumin Kağan'ın oğlu ve Mukan Kağan'ın kardeşidir. Mukan kağan ölmeden önce oğlu Ta-lo-pien'in yerine kardeşi Taspar'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Bundan dolayı Mukan kağanın ölümünden sonra Taspar…
Devamı

582
İşbara Kağan
İşbara Kağan

İşbara Kağan İşbara Kağan, İşbara Kağan 582- 587 tarihleri arasında kağanlık yapan Doğu Göktürk hükümdarıdır. Babası Kara Kağan olan işbara, amcası Taspar Kağan döneminde Er-fu Kağan adıyla ülkenin doğusuna kağan tayin edildi. Taspar Kağan ölmeden önce Mukan Kağan ‘ın oğlu Ta-lo-pien’in tahta geçmesini vasiyet etti. Taspar’ ın ölümü üzerine devlet adamları Ta-lo-pien’i…
Devamı

583
Tardu Kağan
Tardu Kağan

Tardu Kağan Tardu Kağan, Tardu Kağan 583-603 yıllarında Batı Göktürk Kağanlığı’nda hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10774"]

587
Yehu Kağan
Yehu Kağan

Yehu Kağan Yehu Kağan, Yehu Kağan 587-589 yıllarında Göktürk Kağanlığı’nda hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10746"]

589
Tulan Kağan
Tulan Kağan

Tulan Kağan Tulan Kağan, Tulan Kağan 589-600 yılları arasında Göktürk Kağanlığı’nda hükümdar olmuştur. Baga Kağan'ın ani ölümünden sonra devlet meclisi yabguluk görevinde bulunan İşbara Kağan' ın oğlu Yung-yü-lü' yü tahta geçirdi. Tahta çıktıktan sonra unvanı Hsie-chia-ch'i-to-na tou-lan Kağan oldu. O da Çin ile ilişkilerini iyi tutmak için saraylarına elçi gönderdi.…
Devamı

600
Kimin Kağan
Kimin Kağan

Kimin Kağan Kimin Kağan, Kimin Kağan 600-609 yılları arasında Göktürk Kağanlığı’nda hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10755"]

603
Çulo Kağan
Çulo Kağan

Çulo Kağan Çulo Kağan, Çulo Kağan 603-611 yılları arasında Göktürk Kağanlığı’nda hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10779"]

609
Şipi Kağan
Şipi Kağan

Şipi Kağan Şipi Kağan, Şipi Kağan 609 yılında babası Kimin Kağan hastalıktan öldükten sonra kağan seçildi. Şipi Kağan 609 yılında babası Kimin Kağan hastalıktan öldükten sonra kağan seçildi. Şipi Kağan, üvey annesi Yichen ile evlenebilmesi için Sui Hanedanı'ndan izin istedi. Sui Hanedanı buna izin verince evlendi. 615 yılında Luoyang'a heyeti…
Devamı

611
Şikoey Kağan
Şikoey Kağan

Şikoey Kağan Şikoey Kağan, Şikoey Kağan 611 – 618 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağandır. Şikoey Kağan 611 - 618 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı'nı yöneten kağan. Apa Kağan'ın oğlu, İnal Kağan'ın kardeşi, kendisinden önceki kağan olan Çulo Kağan'ın amcasıdır. Kaynak: Wikipedi [gallery columns="1" ids="10784"]

618
Tong Yabgu Kağan
Tong Yabgu Kağan

Tong Yabgu Kağan Tong Yabgu Kağan, Tong Yabgu Kağan 618 ve 630 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağandır. Tong Yabgu Kağan 618 ve 630 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı'nı yöneten kağandır. Tong adının, Eski Türkçe'den günümüz Türkçesine "kaplan" şeklinde çevrildiği düşünülmektedir. Bu konuya dair diğer yorumlar ise "yeterlilik" ve "tamlık"…
Devamı

619
Çula Kağan
Çula Kağan

Çula Kağan Çula Kağan, Çula Kağan 619- 621 tarihleri arasında kağanlık yapan Doğu Göktürk Kağanlığı hükümdarıdır. Çula Kağan 619- 621 tarihleri arasında kağanlık yapan Doğu Göktürk Kağanlığı hükümdarıdır. Yami Kağan' ın oğludur. Şipi Kağan' ın ani ölümü üzerine yerine kardeşi İlteber Şad, Çulo(Ch'u-lo) Kağan unvanıyla geçti. Ağabeyigibi o da Tang…
Devamı

621
Kie Li Kağan
Kie Li Kağan

Kie Li Kağan Kie Li Kağan, Kie Li Kağan 621-630 yılları arasında Doğu Göktürk Kağanlığı’nda hükümdarlık yapmıştır.   [gallery columns="1" ids="10769"]

630
Hsili Kağan
Hsili Kağan

Hsili Kağan Hsili Kağan, Hsili Kağan 630-633 yılları arasında Batı Göktürk Devleti’nde hükümdar olmuştur. [gallery columns="1" ids="10799"]

631
Se-Yabgu Kağan
Se-Yabgu Kağan

Se-Yabgu Kağan Se-Yabgu Kağan, Se-Yabgu Kağan 631 – 633 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağandır. Se-Yabgu Kağan 631 - 633 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı'nı yöneten kağan. Tong Yabgu Kağan'ın oğludur. Kendisinden önceki kağan olan Bağatur Sepi Kağan'ı yenerek tahta geçmiş, Nuşibi kolunun desteğini görmüştür. Ancak Batı Göktürk Kağanlığı'nın birliğinin…
Devamı

634
İşbara Kağan
İşbara Kağan

İşbara Kağan İşbara Kağan, İşbara Kağan 634-639 yıllarında Batı Göktürk Devleti'nde hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10803"]

645
Jubi Kağan
Jubi Kağan

Jubi Kağan Jubi Kağan, Jubi Kağan 645-650 yıllarında Batı Göktürk Devleti’nde hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10807"]

651
Holu Kağan
Holu Kağan

Holu Kağan Holu Kağan, Holu Kağan 651-657 yıllarında Batı Göktürk Devleti’nde hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10812"]