Tulan Kağan

Tulan Kağan

Tulan Kağan

Tulan Kağan 589-600 yılları arasında Göktürk Kağanlığı’nda hükümdar olmuştur.