Tong Yabgu Kağan

Tong Yabgu Kağan

Tong Yabgu Kağan

Tong Yabgu Kağan 618 ve 630 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağandır.