Tardu Kağan

Tardu Kağan, Tardu Kağan 583-603 yıllarında Batı Göktürk Kağanlığı’nda hüküm sürmüştür.