Jubi Kağan

Jubi Kağan, Jubi Kağan 645-650 yıllarında Batı Göktürk Devleti’nde hükümdar olmuştur.