Şikoey Kağan

Şikoey Kağan

Şikoey Kağan

Şikoey Kağan 611 – 618 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağandır.