Taspar Kağan

Taspar Kağan

Taspar Kağan

Taspar Kağan, 572-581 yılları arasında hükümdarlıkta bulunan Göktürk Kağanlığı‘nın kağanıdır.