Kolo (Kara) Kağan

Kolo (Kara) Kağan, Kolo (Kara) Kağan Göktürk Devleti’nde 552 yılında hükümdar olmuştur.

Kolo (Kara) Kağan (K’o-lo), İ-hsi-chi (İlci) Kagan, Kara Issık Kağan. 552-553 yılları arasında I. Göktürk Kağanlığı‘nın kağanıdır.

Bumin’ın ölümünden sonra yerine oğlu Kara (K’o-lo) geçti. Ancak, SS 84 ve PS 99’da Bumin’dan sonra yerine kardeşi A-i veya İ geçti şeklindeki bir başka kayıt daha vardır. A-i (İ) olarak gösterilen şahıs arasında icraatları bakımından hiçbir fark yoktur. Diğer taraftan 587 yılındaki Ch’u-lo-hou’nun tahta geçecek iken ağabeyi Işbara Kagan‘ın oğlu Yung-yü-lü’ye söylediği sözlerden Kara’nın, Bumın’ın oğlu olduğu anlaşılmaktadır. Neticede A-i veya İ şeklinde kaydedilen kaydın bir karışıklık sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

Kolo (Kara) Kağan, kağan olduktan sonra İ-hsi-chi (İlci) unvanını almıştı. Daha önce mağlup edilmiş olan, Juan-juanlardan A-na-kui’in amcasının oğlu Teng-shu-tse’yı, Wo-ye’nin kuzeyinde Mu-lai dağında bozguna uğrattı. Mağlup olanlar Batı Wei devletine sığındılar. 553 yılının mayısında Batı Wei devletine elçi gönderip, elli bin baş atı hediye olarak imparatora sundu. Kağanlığı çok kısa süren Kara diğer adıyla İ-hsi-chi Kagan, aynı yıl içerisinde öldü.

Kaynak: Wikipedi