Se-Yabgu Kağan

Se-Yabgu Kağan, Se-Yabgu Kağan 631 – 633 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağandır.

Se-Yabgu Kağan 631 – 633 yılları arasında Batı Göktürk Kağanlığı‘nı yöneten kağan. Tong Yabgu Kağan’ın oğludur. Kendisinden önceki kağan olan Bağatur Sepi Kağan’ı yenerek tahta geçmiş, Nuşibi kolunun desteğini görmüştür. Ancak Batı Göktürk Kağanlığı’nın birliğinin babasının zamanındaki gibi yeniden sağlanmasını talep eden Nuşibi kolunun isteklerini karşılayamayınca tahttan indirilmiş ve yerine Bağaşa Tulu Kağan geçirilmiştir.

Kaynak: Wikipedi