Önemli Kişiler

Osmanlı Devletinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

1601
1601

Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa Yemişçi Hasan Paşa Yemişçi Hasan Paşa Arnavut asıllı bir devşirmedir. 985’te (1577-78) girdiği zülüflü baltacılar ocağında yetişti. Daha sonra çaşnigîrbaşı ve kapıcılar kethüdâsı oldu. Bu sıfatla, Koca Sinan Paşa’ya sadâret mührünü teslim etmek için İran sınırındaki karargâhına gitti (Ağustos 1580).

1609
1609

Kâtib Çelebi

Kâtib Çelebi

Kâtib Çelebi Kâtib Çelebi, 1017 Zilkadesinde (Şubat 1609) İstanbul’da doğdu. 27 Zilhicce 1067 (6 Ekim 1657) sabahı vefat ederek Zeyrek Camii civarındaki kabristana gömüldü.

1627
1627

Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan

Hatice Turhan Sultan Rus asıllı olup 1627’de doğduğu söylenmektedir. Osmanlı ordusunun Viyana’ya yaklaştığı ve oğlunun Belgrad’da bulunduğu sırada 10 Receb 1094 (5 Temmuz 1683) tarihinde Edirne’de vefat etti.

1631
1631

Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede 1041’de (1631) Selânik’te doğdu. Ahmed Dede 29 Ramazan 1113 (27 Şubat 1702) tarihinde Mekke’de vefat etti ve Cennetü’l-muallâ’ya defnedildi.

1635
1635

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1044 (1634-35) yılında Merzifon’un Marınca (bugünkü Karamustafapaşa) köyünde doğdu. 6 Muharrem 1095 (25 Aralık 1683) tarihinde idam edildi.

1670
1670

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika Erdel’in Koloszvar şehrinde dünyaya geldi. 1670 ile 1674 arasında bir tarihte doğduğu tahmin edilmekte, asıl adı ve ailesi bilinmemektedir. Mezar taşında İbrâhim Müteferrika’nın ölüm tarihi 1160 (1747) olarak yazılmışsa da kitâbedeki şair Nevres’in “Basmacı” lakabından kinaye olarak, “Basdı İbrâhîm Efendi sahn-ı firdevse kadem” mısraında düşürdüğü tarih olan 1158..Devamı

1770
1770

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa 1183 (1769) veya 1184 (1770) yılında Kavala’da doğdu. Ailesinin menşei hakkında kesin bir bilgi yoktur. Mehmed Ali Paşa 2 Ağustos 1849 tarihinde İskenderiye’de vefat etti ve Kahire Kalesi’nde inşa ettirmiş olduğu yeni caminin hazîresine defnedildi.

1823
1823

Cevdet Paşa

Cevdet Paşa

Cevdet Paşa Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı hıdrellezinden kırk gün önce (13-14 Receb 1238 / 26-27 Mart 1823) Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğdu. Asıl adı Ahmed olup Cevdet mahlasını İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şair Süleyman Fehim Efendi’den almıştır (1843)  

1832
1832

Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa Gazi Osman Paşa, Tokat’ta doğdu. Asıl adı Osman Nûri’dir. 4-5 Nisan 1900 Cuma gecesi vefat etti ve Fâtih Sultan Mehmed Türbesi yanına gömüldü.

1842
1842

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey 30 Aralık 1842’de İstanbul’da doğdu. Sadrazam İbrâhim Edhem Paşa’nın oğlu, Halil Edhem (Eldem) ile İsmâil Galib’in ağabeyidir. Çok yönlü bir kişi olarak yetişmesinde ailesinin önemli rolü olmuştur. 24 Şubat 1910’da Kuruçeşme’deki yalısında vefat etti.