Çerkeş Mehmed Ali Paşa

Çerkeş Mehmed Ali Paşa Çerkes asıllıdır. Enderun’da yetişmiştir. Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur. Sonra 1621’de İstanbul’a gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun’da görev yapmıştır.

Kemankeş Ali Paşa 3 Nisan 1624’te sadrazamlıktan azledilip idam edilmesinden sonra sadrazam olarak görev verilmiştir. Bu sırada, önce  II. Osman’ın intikamı almak üzere isyan eden eski Erzurum valisi Abaza Mehmed Paşa Orta Anadolu’ya sarkmış idi. Abaza Mehmed Paşa’yı tenkil için serdar olan Sadrazam önce Konya ve Niğde’yi bu Celali isyancılarının elinden kurtarmıştır. Sonra 3 Eylül 1624’te Abaza Mehmed Paşa’yı Kayseri yakınında “Karasu Köprüsü Muharebesi”‘nde mağlup etmiştir. Diğer taraftan doğu’da İran’la savaş devam etmekteydi.

Çerkeş Mehmed  Ali Paşa İran’a karşı serdar-ı ekram olarak da görevlendirmişti. O kış ertesi yıl yapılması planlanan İran seferine hazırlık yapmak için Tokat’a gelmiştir. Burada 28 Ocak 1625’te hastalanıp öldü.

Çerkeş Mehmed Ali Paşa’nın naaşı İstanbul’a getirilmiş ve Bayezid Camii mezarlığına gömülmüştür.