Çerkeş Mehmed Ali Paşa

Çerkeş Mehmed Ali Paşa

Çerkeş Mehmed Ali Paşa

Çerkeş Mehmed Ali Paşa Çerkes asıllıdır. Enderun’da yetişmiştir. Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur.