Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa Bilecik’in Osmaneli ilçesi olan Lefke doğumludur. Enderun’da yetişmiştir. Sonra Silahtar görevine atanmıştır. Aralık 1617’de saraydan çıkmayla Mısır valiliği görevi verilmiştir. Sultan II. Osman olayının çıkması olan tarihi olan 1622’den önce İstanbul’a dönmüştü ve bu olaylar sırasında vezir olarak görev yapmakta idi.

Lefkeli Mustafa Paşa 8 Temmuz 1622’de I. Mustafa’nın tayasının kocası olduğu için Mere Hüseyin Paşa yerine sadrazam olarak tayin oldu. Sultan Mustafa devlet işleriyle ilgilenecek akıl ve dirayeti olmadığı için ancak zihninden noksan bir kişinin yaptıkları ile meşgul olmaktaydı. Örneğin ceplerini altın ve akça ile doldurup bir ata binip yoldaki kişilere “balıklara altın saçma niyetiyle” bu paraları dağıtmakta idi. Ramazan bayramı kutlaması sırasında kurulan tahtta oturmayıp önünde durmuştu. Sadrazam da iktidarsız idi ve asi kapıkulu askerleri ve elebaşıları zaten her devlet işine sekte koymaktaydılar. İstanbul’da egemen olan zorba kapıkulu asileri çok geçmeden sadrazamı istemediklerini ilan ettiler. I. Mustafa ve annesi Davut Paşa Sarayı’nda bulunmakta iken asilerin ileri gelenleri ona bir name gönderip sadrazamın rüşvet yediğini ve herkese yumuşak davrandığını ileri sürerek onu istemediklerini bildirdiler.

Lefkeli Mustafa Paşa bunun üzerine 21 Eylül 1622’de sadrazamlıktan azledildi ve tecrübeli bir vezir olan Gürcü Hadim Mehmed Paşa sadrazamlığa atandı.

Sonraları Lefkeli Mustafa Paşa’ya İzmit ve Kastamonu sancakları arpalık olarak verilerek İstanbul’da konağında oturdu. 1648 yılı sonlarına doğru İstanbul’da hayat gözlerini yumdu. Divanyolu üzerinde bulunan Ali Paşa Camii mezarlığına defnedilmiştir.