Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa Bilecik’in Osmaneli ilçesi olan Lefke doğumludur. Enderun’da yetişmiştir. Sonra Silahtar görevine atanmıştır. Aralık 1617’de saraydan çıkmayla Mısır valiliği görevi verilmiştir. Sultan II. Osman olayının çıkması olan tarihi olan 1622’den önce İstanbul’a dönmüştü ve bu olaylar sırasında vezir olarak görev yapmakta idi.