Güzelce Ali Paşa

Güzelce Ali Paşa

Güzelce Ali Paşa

Güzelce Ali Paşa Güzelce Ali Paşa 989 (1581) yılında doğdu. İstanköylü Ahmed Paşa’nın oğludur. Anne tarafından seyyiddir. Babası, Tunus beylerbeyi iken mehdîlik iddiası ile ortaya çıkan Yahyâ b. Yahyâ adlı bir şakî ile giriştiği savaşta öldü.