Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa günümüzde Makedonya’da bulunan Ohri şehrinde Arnavut asıllı olarak doğmuştur. Babası bir tımarlı sipahi idi. Bostancı ocağında yetişti ve Bostancıbaşı oldu. 1617’de Revan Seferi’ne iştirak etti ve bu sefer sırasında yeniçeri ağalığına tayin edildi.