Önemli Kişiler

Osmanlı Devletinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

1882
1882

Selahattin Adil Paşa

Selahattin Adil Paşa

Selahattin Adil Paşa Selahattin Adil Paşa, 18 Mart 1915 günü düşmanlara denizi mezar eden, Çanakkale geçilmez diyen kahramanın adıdır… 1882’de İstanbul’da doğan Selahaddin Adil, amiral Adil Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Muzaffer, babası gibi bahriyeye intisap etmiş, fakat kendisi topçu subayı olarak kara ordusuna katılmıştır. İstanbul Harp Akademisi’nde tahsil gördükten sonra..Devamı

1882

Halil Kut Paşa

Halil KUT

Halil Kut Paşa “Kut’ül Ammare Kahramanı” İngilizleri teslim alan kumandan

1882

Kâzım Karabekir Paşa

Kâzım Karabekir Paşa

Kâzım Karabekir Paşa Kâzım Karabekir Paşa, 23 Temmuz 1882’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mûsâ Kâzım’dır. 26 Ocak 1948 yılında Ankara’da vefat etti.

1884
1884

Çerkez Ethem

Çerkez Ethem

Çerkez Ethem Çerkez Ethem, Kafkasya’dan gelip Anadolu’ya yerleşen Çerkez boylarından Şapşıh oymağına mensuptur. Babası Bandırma ile Mihaliç arasındaki Emreköy’de ziraat ve değirmencilikle uğraşan Ali Bey’dir. Doğum tarihi kaynaklarda 1884 ve 1886 olarak gösterilmekte olup Ali Bey’in beş oğlundan en küçüğüdür. Çerkez Ethem İzmir’in kurtarılmasından biraz önce Yunanlılar tarafından Atina’ya götürüldü...Devamı

1892
1892

Ziya HURŞİT

ZİYA HURŞİT

Ziya HURŞİT Hurşit daha sonra cellata dönerek: “Beni kim asacak”, cellat Ali cevap verdi; “Ben asacağım efendim”, “İpi iyi hazırladın mı, sakın ben asılırken düğüm filan olmasın?”, “Hayır merak etmeyiniz, bir şey olmaz.”, “Teşekkür ederim. Sen işinin ehli bir adama benziyorsun. Öyle kimseleri takdir ederim. İp sağlam değil mi? Kopmaz..Devamı