Malkoç Yavuz Ali Paşa

Malkoç Yavuz Ali Paşa

Malkoç Yavuz Ali Paşa

Malkoç Yavuz Ali Paşa Bosnalı yeniçeri ağası Salih Ağa’nın kardeşinin oğludur. Enderun’a çırak olarak girip eğitimini orada görmüş ve buradan silahtar olarak çıkma yapmıştır.