Boşnak Derviş Mehmed Paşa

Boşnak Derviş Mehmed Paşa

Boşnak Derviş Mehmed Paşa

Boşnak Derviş Mehmed Paşa’nın bazı eserlerde adı Derviş Mehmed olarak da geçer. Boşnak asıllı olup Enderun’da yetişti. Daha sonra Bostancı Ocağı’nda kethüdâ oldu. 1013 Şâbanında (Ocak 1605) bostancıbaşılık görevinde bulunuyordu.