Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa Jajce doğumlu olup , Bosnalı Şahinoğlu ailesindendir. Ünlü Osmanlı sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa ile akraba olduğu rivayet edilir. Küçük yaşta Topkapı Sarayı’na girdi; saray okulu olan Enderun’da yetişti.