Babür Devleti

Babür Devleti
Babür Devleti

Hânedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri’nden Bâbür’dür. Bâbür Şah 1526’da Pânîpet Meydan Savaşı’nı kazanarak Lûdî Sultanlığı’nı ortadan kaldırdı ve Bâbürlü hânedanını kurdu. Mart 1527’de Kânvâ’da, savaşçılıklarıyla Hindistan’da haklı bir şöhrete sahip olan Racpûtlar’ı mağlûp etti. Çitor racası Rânâ Sangâ’nın emrindeki Hindular ağır kayıplar verdiler. Bu hadise Bâbürlüler’in Hindistan’daki hâkimiyetini iyice sağlamlaştırdı. 1530’a doğru Bâbür’ün sağlık durumu bozulmaya başladı. Devrin ileri gelenlerini yanına çağırtarak oğlu Hümâyun’un hükümdarlığını kabul ettirdikten kısa bir süre sonra 26 Aralık 1530’da Agra’da vefat etti.

Babür Devleti Şahları

Babür Devleti Şahları

1526

Babür Han

Babür Han

Babür Han Fergana’da doğdu. Babası Timur’un torunlarından Fergana hâkimi Ömer Şeyh, annesi Cengiz’in torunlarından Yûnus Han’ın kızı Kutluğ Nigâr Hanım’dır. Bâbür’ün çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Annesiyle birlikte Endican Kalesi’nde otururken babasının bir kaza sonucu ölümü üzerine 9 Haziran 1494 henüz on iki yaşında iken Fergana hükümdarı oldu.

29 Aralık 1530

Hümayun Şah

Hümayun Şah

Hümayun Şah Hümayun Şah, 6 Mart 1508 Kâbil’de doğdu; babası Bâbür, annesi köklü bir aileden olan Mâhım Begüm’dür. İyi bir eğitim görmüş, dinî ilimler yanında cebir, geometri ve özel ilgisinin bulunduğu astronomi okumuş, ayrıca savaş sanatı ve devlet idaresi konusunda dersler almıştır. 923’te (1517) Kâbil’e vali tayin edildi; ardından Bedahşan’ın idaresi de ona bırakıldı. Afganistan’ın ilhakından… Okumaya devam et Hümayun Şah

14 Şubat 1556

Ekber Şah

Ekber Şah

Ekber Şah Ekber Şah, 14 Ekim 1542 Sind’deki Ömerkût Kalesi’nde doğdu. Babası Hümâyun, annesi İran asıllı Hamîde Bânû’dur. Çocukluğu, Hümâyun’un Sûrî hânedanının kurucusu Şîr Şah karşısında mağlûp olup İran’a sığındığı döneme rastladığı için babasından uzakta geçti. Ekber’in yetişmesinde, Hümâyun’un değerli kumandanlarından atalığı Bayram Han’ın rolü büyüktür.

21 Ekim 1605

Cihangir

Cihangir

Cihangir, “Ebü’l-Muzaffer Nûreddîn Muhammed Cihângîr b. Ekber “ 30 Ağustos 1569’da Agra’nın güneybatısındaki Fetihpûr’da (Sikri) doğdu. Babası Bâbür’ün torunu Celâleddin Ekber Şah, annesi Racpût reisi Raca Bihârâ Mel Kaçhulâhi’nin kızı olup daha sonra Meryem ez-Zamânî diye meşhur olmuştur. Ekber Şah, oğluna çok sevdiği Şeyh Selîm b. Bahâeddîn-i Çiştî’nin adını koydu. Ancak Şehzade Selim sarayda Şeyhû… Okumaya devam et Cihangir

8 Kasım 1627

Şah Cihan

Şah Cihan

Şah Cihan 5 Ocak 1592 – 22 Ocak 1666), eşi Mümtaz Mahal uğruna Tac Mahal’i yaptırmasıyla tanınan ve Hindistan’da kurulmuş olan Babür İmparatorluğu’nu 1627-1658 yılları arasında yönetmiş olan beşinci Babür hükümdardır.

31 Temmuz 1658

Evrengzib

Evrengzib

Evrengzib Evrengzib veya I. Alemgir Şah tam adıyla Âlemgîr Ebü’l-Muzaffer Muhammed Muhyiddîn Evrengzib ( 3 Kasım 1618, Dahod – 3 Mart 1707, Ahmednagar), 6. Bâbürlü hükümdarı.

19 Haziran 1707

Bahadır Şah I

Bahadır Şah I

Bahadır Şah I I. Bahadır Şah veya tam adı Ebû Nasr Kutbüddîn Muhammed Muazzam Şâh Âlem Bahâdır Şâh b. Evrengzîb,  Bahādur Shāh; d. 14 Ekim 1643, Burhanpur – ö. 27 Şubat 1712, Lahor) 19 Haziran 1707 – 27 Şubat 1712 yılları arasında yapmış yedinci Babür İmparatorluğu Şahıdır.

28 Şubat 1712

Cihan Şah

Cihan Şah

Cihan Şah Cihandar Şah tam adıyla Ebü’l-Feth Muizzüddin Muhammed b. Bahadır Şâh ; d. 9 Mayıs 1661, Deccan – ö. 12 Şubat 1713, Delhi), Babür İmparatorluğu’nun sekizinci şahı.

12 Şubat 1713

Ferruhsiyer

Ferruhsiyer

Ferruhsiyer Ferruhsiyer tam adıyla Ebül-Muzaffer Muhammed Muinüddin (d. 11 Eylül 1683, Evrengabad – ö. 27-28 Nisan 1719, Delhi), Babür İmparatorluğu’nun dokuzuncu şahı.

28 Şubat 1719

Şemseddin Refiüdderecat

Şemseddin Refiüdderecat

Şemseddin Refiüdderecat Şemseddin Refiüdderecat d. 30 Kasım 1699 – ö. 13 Haziran 1719, Agra), Babür İmparatorluğu’nun onuncu şahı.

6 Haziran 1719

Refîüddevle II. Şah Cihan

Refîüddevle II. Şah Cihan

Refîüddevle II. Şah Cihan d. 1696 – ö. 19 Eylül 1719), Babür İmparatorluğu‘nun on birinci şahı.

29 Eylül 1719

Muhammed Şah

Muhammed Şah

Muhammed Şah (d.1702 – ö.1748), 12. Babür İmparatorudur. Asıl adı Ruşan Akthar Bahadır olan Muhammed Şah, yönetimi sırasında Babür İmparatorluğunda idari açıdan dağılmaya sebep olan politikalar izlenmiş, sanat ve kültürde ise önemli gelişmeler yaşanmıştır.

26 Nisan 1748

Ahmed Şah Bahadır

Ahmed Şah Bahadır

26 Nisan 1748 – 2 Temmuz 1754 yılları arasında hükümdarlık yapmış on beşinci Babür İmparatorluğu hükümdarıdır.

2 Haziran 1754

II. Alemgir Şah

II. Alemgir Şah

6 Haziran 1699, Multan – ö. 29 Kasım 1759, Kutla Fetih Şah), Babür İmparatorluğu’nun hükümdarı.

10 Aralık 1759

III. Cihan Şah

III. Cihan Şah

III. Cihan Şah, d. 1711 – ö. 1772) Tam ismi Muhi-ül-Millat olarak bilinen Babür İmparatoru. İmadülmülk’ün yardımıyla Delhi’de Aralık 1759 yılında Babür İmparatorluğu tahtına geçti ve daha sonra Marathalılar tarafından devrildi.

24 Aralık 1759

Şah Alem

Şah Alem

d. 25 Haziran 1728 – ö. 19 Kasım 1806 1759 ile 1806 yıllarında hükümdarlık yapmış 16. Babür Şah’ıdır.

19 Kasım 1806

II. Ekber Şah

II. Ekber Şah

II. Ekber Şah, Ebu Nasir Mu’in ud-din Muhammed Ekber Şah II (d. 22 Nisan 1760 – ö. 28 Eylül 1837) 19. Babür Şahı öldükten sonra son Babür Şahı II. Bahadır Şah geçti. 19 Kasım 1806 ile 28 Eylül 1837 Babür Şahı.Babası Şah Alem’dir.

28 Eylül 1837

Bahadır Şah II

Bahadır Şah II

d. 24 Ekim 1775, Delhi – ö. 7 Kasım 1862, Yangon), 1837 – 1858 arasında hüküm süren son Babür hükümdarı. Şair, müzisyen ve hattat olarak siyasi önderden çok, bir sanatçıydı. Babası II. Ekber Şah’ın ölümünden sonra tahta geçti.