Hânedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri’nden Bâbür’dür. Bâbür Şah 1526’da Pânîpet Meydan Savaşı’nı kazanarak Lûdî Sultanlığı’nı ortadan kaldırdı ve Bâbürlü hânedanını kurdu. Mart 1527’de Kânvâ’da, savaşçılıklarıyla Hindistan’da haklı bir şöhrete sahip olan Racpûtlar’ı mağlûp etti. Çitor racası Rânâ Sangâ’nın emrindeki Hindular ağır kayıplar verdiler. Bu hadise Bâbürlüler’in Hindistan’daki hâkimiyetini iyice sağlamlaştırdı. 1530’a doğru Bâbür’ün sağlık durumu bozulmaya başladı. Devrin ileri gelenlerini yanına çağırtarak oğlu Hümâyun’un hükümdarlığını kabul ettirdikten kısa bir süre sonra 26 Aralık 1530’da Agra’da vefat etti.

Babür Devleti Şahları

Zaman Tuneli

1526
Babür Han
Babür Han

Babür Han Babür Han, Fergana’da doğdu. Babası Timur’un torunlarından Fergana hâkimi Ömer Şeyh, annesi Cengiz’in torunlarından Yûnus Han’ın kızı Kutluğ Nigâr Hanım’dır. Bâbür’ün çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Annesiyle birlikte Endican Kalesi’nde otururken babasının bir kaza sonucu ölümü üzerine 9 Haziran 1494 henüz on iki yaşında iken Fergana hükümdarı oldu. Bâbür’ün…
Devamı

29 Aralık 1530
Hümayun Şah
Hümayun Şah

Hümayun Şah Hümayun Şah, Hümayun Şah, 6 Mart 1508 Kâbil’de doğdu; babası Bâbür, annesi köklü bir aileden olan Mâhım Begüm’dür. İyi bir eğitim görmüş, dinî ilimler yanında cebir, geometri ve özel ilgisinin bulunduğu astronomi okumuş, ayrıca savaş sanatı ve devlet idaresi konusunda dersler almıştır. 1517'de Kâbil’e vali tayin edildi; ardından…
Devamı

14 Şubat 1556
Ekber Şah
Ekber Şah

Ekber Şah Ekber Şah, 14 Ekim 1542 Sind’deki Ömerkût Kalesi’nde doğdu. Babası Hümâyun, annesi İran asıllı Hamîde Bânû’dur. Çocukluğu, Hümâyun’un Sûrî hânedanının kurucusu Şîr Şah karşısında mağlûp olup İran’a sığındığı döneme rastladığı için babasından uzakta geçti. Ekber’in yetişmesinde, Hümâyun’un değerli kumandanlarından atalığı Bayram Han’ın rolü büyüktür. Ekber Şah, 14 Ekim 1542…
Devamı

21 Ekim 1605
Cihangir
Cihangir

Cihangir Cihangir, Cihangir, “Ebü’l-Muzaffer Nûreddîn Muhammed Cihângîr b. Ekber “ 30 Ağustos 1569’da Agra’nın güneybatısındaki Fetihpûr’da (Sikri) doğdu. Babası Bâbür’ün torunu Celâleddin Ekber Şah, annesi Racpût reisi Raca Bihârâ Mel Kaçhulâhi’nin kızı olup daha sonra Meryem ez-Zamânî diye meşhur olmuştur. Ekber Şah, oğluna çok sevdiği Şeyh Selîm b. Bahâeddîn-i Çiştî’nin…
Devamı

8 Kasım 1627
Şah Cihan
Şah Cihan

Şah Cihan Şah Cihan, 5 Ocak 1592 - 22 Ocak 1666), eşi Mümtaz Mahal uğruna Tac Mahal'i yaptırmasıyla tanınan ve Hindistan'da kurulmuş olan Babür İmparatorluğu'nu 1627-1658 yılları arasında yönetmiş olan beşinci Babür hükümdardır. ŞAH CİHAN, 5 Ocak 1592  tarihinde Lahor’da doğdu. Adı Hürrem olup Cihangir’in üçüncü oğludur. Annesi Racpût Prensesi…
Devamı

31 Temmuz 1658
Evrengzib
Evrengzib

Evrengzib Evrengzib, Evrengzib veya I. Alemgir Şah tam adıyla Âlemgîr Ebü’l-Muzaffer Muhammed Muhyiddîn Evrengzib ( 3 Kasım 1618, Dahod - 3 Mart 1707, Ahmednagar), 6. Bâbürlü hükümdarı. Evrengzib , Hindistan tarihçilerince daha çok Âlemgîr unvanıyla anılır. Şah Cihan ile Mümtaz Mahal’in üçüncü oğlu olarak  (3 Kasım 1618) Mâlvâ’da (Dhod) dünyaya…
Devamı

19 Haziran 1707
Bahadır Şah I
Bahadır Şah I

Bahadır Şah I Bahadır Şah I, I. Bahadır Şah veya tam adı Ebû Nasr Kutbüddîn Muhammed Muazzam Şâh Âlem Bahâdır Şâh b. Evrengzîb,  Bahādur Shāh; d. 14 Ekim 1643, Burhanpur - ö. 27 Şubat 1712, Lahor) 19 Haziran 1707 - 27 Şubat 1712 yılları arasında yapmış yedinci Babür İmparatorluğu Şahıdır.…
Devamı

28 Şubat 1712
Cihan Şah
Cihan Şah

Cihan Şah Cihan Şah, Cihandar Şah tam adıyla Ebü'l-Feth Muizzüddin Muhammed b. Bahadır Şâh ; d. 9 Mayıs 1661, Deccan - ö. 12 Şubat 1713, Delhi), Babür İmparatorluğu'nun sekizinci şahı. Cihan Şah, Evrengzîb’in torunu ve I. Bahadır Şah’ın büyük oğlu olup 1661’de doğdu. Şehzadeliği sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Mültan eyaleti valisiydi.…
Devamı

12 Şubat 1713
Ferruhsiyer
Ferruhsiyer

Ferruhsiyer Ferruhsiyer, Ferruhsiyer tam adıyla Ebül-Muzaffer Muhammed Muinüddin (d. 11 Eylül 1683, Evrengabad - ö. 27-28 Nisan 1719, Delhi), Babür İmparatorluğu'nun dokuzuncu şahı. Ferruhsiyer, 11 Eylül 1683 Dekken’de Evrengâbâd’da doğdu. Babası, I. Bahadır Şah’ın üçüncü oğlu Muhammed Azîmüşşân’dır. On yaşında iken büyük dedesi Evrengzîb’in (I. Âlemgîr) yanına Dekken’e gitti ve…
Devamı

28 Şubat 1719
Şemseddin Refiüdderecat
Şemseddin Refiüdderecat

Şemseddin Refiüdderecat Şemseddin Refiüdderecat d. 30 Kasım 1699 – ö. 13 Haziran 1719, Agra), Babür İmparatorluğu’nun onuncu şahı.

6 Haziran 1719
Refîüddevle II. Şah Cihan
Refîüddevle II. Şah Cihan

Refîüddevle II. Şah Cihan d. 1696 - ö. 19 Eylül 1719), Babür İmparatorluğu'nun on birinci şahı.

29 Eylül 1719
Muhammed Şah
Muhammed Şah

Muhammed Şah Muhammed Şah, Asıl adı Ruşan Akthar Bahadır olan Muhammed Şah, yönetimi sırasında Babür İmparatorluğunda idari açıdan dağılmaya sebep olan politikalar izlenmiş, sanat ve kültürde ise önemli gelişmeler yaşanmıştır. 29 Eylül 1719'da Muhammed Şah adıyla Kızıl Kale'de tahta çıkmıştır. Ancak Seyyid Kardeşler tarafından sıkı gözetim altında tutulan yeni imparator,…
Devamı

26 Nisan 1748
Ahmed Şah Bahadır
Ahmed Şah Bahadır

Ahmed Şah Bahadır Ahmed Şah Bahadır, 26 Nisan 1748 - 2 Temmuz 1754 yılları arasında hükümdarlık yapmış on beşinci Babür İmparatorluğu hükümdarıdır. 1748'de tahta geçtiği zaman 22 yaşındaydı.Mücâhidüddin Ebû Nasr unvanını taşıyan Ahmed Şah Bahadır (1748-1754), annesi Udam Bai ve harem ağası Câvid Han’ın tesirinde kaldı. Ahmed Şah Dürrânî onun…
Devamı

2 Haziran 1754
II. Alemgir Şah
II. Alemgir Şah

II. Alemgir Şah II. Alemgir Şah, 6 Haziran 1699, Multan - ö. 29 Kasım 1759, Kutla Fetih Şah), Babür İmparatorluğu'nun hükümdarı. Cihandar Şah'ın oğlu olan Azizüddin 1754'te Ahmed Şah Bahadır'ın vefatından sonra İmadülmülk tarafından tahta çıkarıldı. Tahta çıkışında Alemgir unvanını aldı. Tahta çıktığı sırada 55 yaşında yaşlı bir adamdı. Yaşamının…
Devamı

10 Aralık 1759
III. Cihan Şah
III. Cihan Şah

III. Cihan Şah, d. 1711 – ö. 1772) Tam ismi Muhi-ül-Millat olarak bilinen Babür İmparatoru. İmadülmülk’ün yardımıyla Delhi’de Aralık 1759 yılında Babür İmparatorluğu tahtına geçti ve daha sonra Marathalılar tarafından devrildi. Kaynak:Türkler Tarihi

24 Aralık 1759
Şah Alem
Şah Alem

Şah Alem Şah Alem, Ebü’l-Muzaffer Celâlüddîn Mîrzâ Abdullah Âlem Alî Cevher, (d. 25 Haziran 1728 - ö. 19 Kasım 1806) 1759 ile 1806 yıllarında hükümdarlık yapmış 16. Babür Şah'ıdır. Babası II. Alemgir Şah (ölümü 1772; 1759-1760)'dır. 50 tane oğlu vardır. Bilinenler arasında en önemlisi II. Ekber Şah'dır. Şah Alam, esas…
Devamı

19 Kasım 1806
II. Ekber Şah
II. Ekber Şah

II. Ekber Şah II. Ekber Şah, Ebu Nasir Mu'in ud-din Muhammed Ekber Şah II (d. 22 Nisan 1760 - ö. 28 Eylül 1837) 19. Babür Şahı öldükten sonra son Babür Şahı II. Bahadır Şah geçti. 19 Kasım 1806 ile 28 Eylül 1837 Babür Şahı.Babası Şah Alem'dir. Doğu Hindistan'daki İngiliz etkisi…
Devamı

28 Eylül 1837
Bahadır Şah II
Bahadır Şah II

Bahadır Şah II Bahadır Şah II, 23 Ekim 1775’te doğdu. Babası II. Ekber Şah, annesi Racpût asıllı Lâl Bâî’dir. Babasının 1837’de ölümü üzerine tahta çıktı. Hükümdarlığı Hindistan’da İngiliz nüfuzunun iyice arttığı bir döneme rastlar. Bu bakımdan Bahadır Şah hükümdarlığı süresince İngilizler’in elinde bir kukla olarak kaldı. Hayatını başşehir Delhi’deki Kal‘a-i…
Devamı