Muhammed Şah

Muhammed Şah, Asıl adı Ruşan Akthar Bahadır olan Muhammed Şah, yönetimi sırasında Babür İmparatorluğunda idari açıdan dağılmaya sebep olan politikalar izlenmiş, sanat ve kültürde ise önemli gelişmeler yaşanmıştır.

29 Eylül 1719’da Muhammed Şah adıyla Kızıl Kale’de tahta çıkmıştır. Ancak Seyyid Kardeşler tarafından sıkı gözetim altında tutulan yeni imparator, Seyyid Hasan Ali Han Barha ve onun kardeşi Babür başkomutanı Seyyid Hüseyin Ali Han Barha olduğunu çok iyi farkına varan Muhammed Şah, Nizâmülmülk Âsafcâh ve onun arkadaşları Mîr Kamerüddîn Han, Zain ud-din Ahmed Han gibi kişiler yönetime ağırlığını koymuşlardır. Seyyid Kardeşler taht için hak iddia eden Prens Muhammed İbrahim’i hızlı bir şekilde mağlup ederek Kasım 1720 Muhammed Şah’ın sorunsuzca tahtta kalmasını sağlamışlardır.

21 Şubat 1722’de Babür İmparatoru Muhammed Şah, I. Asaf Jah’ı Sadrazam olarak atamış ve Babür İmparatorluğu nevvablıklara bölünmeye başlamıştır.
Muhammed Şah’ın saltanatı sırasında mahkeme dili Farsça yerine Urduca yapılmıştır. Kavvali gibi müzikler yaygınlaşmıştır ve kurdurduğu yeni nesil mahkemeler Güney Asya’da hızla yayılmıştır. Dini kurumlar içinse mektepler gibi eğitim merkezlerini çoğaltmıştır. Onun saltanatı sırasında Kur’an Urduca’ya ve Farsça’ya çevrilmiştir. Ayrıca onun saltanatı sırasında resmi Türk elbise ve normalde giyilen yüksek soyluluk belirtilen elbiseleri değiştirmiştir
13 Şubat 1739’da Nadir Şah komutasındaki Afşarlar, Safevi Hanedanı ve yerel Pers beylerini yenmiş, Batı Cephesinde zaferler kazanıp Osmanlı İmparatorluğu ile barış görüşmelerine başladıktan sonra Nadir Şah yönünü Hindistan‘a çevirerek zengin ama zayıf Babür İmparatorluğu’nun ordusunu Karnal Muharebesinde mağlup ettikten sonra Delhi’yi işgal ederek Babür İmparatoru Muhammed Şah’ı esir almıştır. Sonrasında ise Delhi’yi yağmalamıştır.
Zafer Babür Ordusu sırasında Savaş Manipur (1748) geldi bir ağır bedeli olarak Sadrazam Qamaruddin Han düştü savaş sonra diye düşünürken bir sokak top mermisi üzerinde savaş. Başlangıçta bu sır. Ancak, ne zaman haber ulaştı Moğol İmparatoru Muhammed Şah, o değil konuşmak, aniden hasta oldu, dışarı onun daire için üç gün. Bu süre o oruç. Onun korumaları olabilir duymasına ağlamak yüksek sesle ve şöyle diyordu: “Nasıl yapabilirim getirmek herkes gibi sadık olarak o Qamaruddin”. O öldüğünden dolayı üzüntü 26 Nisan 1748, cenazesine katıldı tarafından ziyaret İmamlar dan Mekke.

Kaynak:Türkler Tarihi