II. Ekber Şah

II. Ekber Şah, Ebu Nasir Mu’in ud-din Muhammed Ekber Şah II (d. 22 Nisan 1760 – ö. 28 Eylül 1837) 19. Babür Şahı öldükten sonra son Babür Şahı II. Bahadır Şah geçti. 19 Kasım 1806 ile 28 Eylül 1837 Babür Şahı.Babası Şah Alem’dir.

Doğu Hindistan‘daki İngiliz etkisi kendisinin yönetimi altında artmış ve yönetim Şah gitgide gücünü kaybederek İngilizlerin kukla hükümdarı olmuş. Zaman içerisinde hükümranlığı neredeyse tamamen İngilizlerin kontrolüne geçmiştir.

Kaynak:Türkler Tarihi