Ahmed Şah Bahadır

Ahmed Şah Bahadır, 26 Nisan 1748 – 2 Temmuz 1754 yılları arasında hükümdarlık yapmış on beşinci Babür İmparatorluğu hükümdarıdır. 1748’de tahta geçtiği zaman 22 yaşındaydı.Mücâhidüddin Ebû Nasr unvanını taşıyan Ahmed Şah Bahadır (1748-1754), annesi Udam Bai ve harem ağası Câvid Han’ın tesirinde kaldı. Ahmed Şah Dürrânî onun zamanında Pencap’ı istilâ ederek yağmaladı. Bu arada İskenderâbâd’daki Maratalar ayaklandılar; 1750’de yakın adamı Safder Ceng Maratalar’a katıldı. Bu ayaklanmadan sonra gücünü epeyce kaybeden Bahadır tahttan indirildi. 1775’te 50 yaşında iken ölmüştür. Sadece Nadir Şah’ın (1688? – 1747) doğuya seferler yapmasını durdurmuştur.
Ahmet Şah 1 Ocak 1775’te 50 yaşında öldü. Naaşı Delhi‘de bir mezara konuldu.