Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

376 yılında başlayan çeşitli akınlarla Avrupa’daki Hun etkisinin artmasının kuruluşuna zemin hazırladığı, 434 ile 469 yılları arasında hüküm süren Hun kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir bozkır konfederasyonu.

Avrupa Hun Devleti Hakanları

Avrupa Hun Devleti Hakanları

370

Balamir Han

Balamir Han

Balamir Han Adı bilinen ilk Batı Hun Türk hükümdarıdır (IV. yüzyılın ikinci yarısı). Balamir, Oğuzlar’ın atasıdır. İsmi, “Balam-ber” yani oğul veren ya da çocuk veren anlamına gelir. Çiçi Yabgu’nun dokuzuncu, Mete Han’ın 15. göbekten torunu, Hun hakanı Haylundur kabilesinin de reisiydi.

378

Uldız Han

Uldız Han

Uldız Han 400 yılı civarında Karpat Dağları mıntıkasına geldiklerinde başlarında Uldız bulunan Hunlar, onun idaresinde batıya doğru ilerlemeye başladı

410

Karaton Han

Karaton Han

Karaton Han Karaton Han, Hunların ilk krallarından biriydi.

415

Muncuk Han

Muncuk Han

Muncuk Han Muncuk Han veya Boncuk Han, Hun İmparatorluğu’nda bir soyludur. Hükümdarlar Rua ve Oktar’ın kardeşi, Atilla ile Bleda‘nın babasıdır.

425

Oktar Han

Oktar Han

Oktar Han Oktar Han 425-430 yılları arasında Avrupa Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.  

430

Rua Han

Rua Han

Rua Han Rua Han (Ρουας), Rona (Ρουας) ya da Ruga (Ρούγας), Hun İmparatorluğu’nun hükümdarıdır.

434

Attila Han

Attila Han

Attila Han Attila Han, Rua’nın Romalılarla barış görüşmesi yapmaya hazırlandığı bir sırada vefat etmesi üzerine, Hun yönetimini Attila ve Bleda üstlendiler. Türk devlet teşkilâtında daima büyük kardeşin tahta çıkması kesin olmayıp, şehzadeler arasında en liyakatlisinin başa geçmesi geleneği var olmasına rağmen, Bleda Hun hükümdarı olmuştur. Fakat üstün kabiliyetlerinden dolayı bütün işleri Attila yürütmüştür.

434

Bleda Han

Bleda Han

Bleda Han Bleda Han (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır.

453

İlek Han

İlek Han

İlek Han Hun İmparatorluğu‘nda Attila‘nın en büyük oğludur.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir