Uldız Han

Uldız Han, 400 yılı civarında Karpat Dağları mıntıkasına geldiklerinde başlarında Uldız bulunan Hunlar, onun idaresinde batıya doğru ilerlemeye başladı.

Uldız Han,  400 yılı civarında Karpat Dağları mıntıkasına geldiklerinde başlarında Uldız bulunan Hunlar, onun idaresinde batıya doğru ilerlemeye başladı. Bunun zamanında Avrupa Hunları 2 kol halinde hareket etmişlerdir. Bunlardan bir kol Avrupa’ya Roma topraklarına, Diğer bir kol Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdi. TÜRKLER ilk KEZ ANADOLU’ya ayak basmışlardır. Devletin ağırlık merkezi İtil’den Orta Avrupa’ya kaydı. Hunlar, Tuna’ya ulaşınca Kavimler Göçü’nün ikincisi başladı. Bu arada, Batı Roma İmparatorluğu ile dost olan Uldız, 406 yılında Gotların ve diğer yabancı kavimlerin elinden Batı Roma’yı kurtardı. Avrupa Hunları’nın geleneksel politikasının temellerini atmıştır. 2 aşamalı bu politika; Doğu Roma’yı baskı altına alıp, etkisiz hale getirmek, Batı Roma üzerine yürümek, iyi ilişkiler kurmaktı.