Bleda Han

Bleda Han, Bleda Han (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır.

Bleda Han (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır.

Bleda, Hun Kurultayında tüm Hun boylarınca Kağan veya Han olarak seçilip kabul görmüştür. Ancak yönetimi boyunca küçük kardeşi Atilla devlet yönetiminde söz sahibiydi ve gücü elinde tutmaktaydı.

Bir kaynağa göre Bleda küçük kardeşi Attila ile sürtüşme yaşamaya başladı ve 445 yılında Attila tarafından öldürüldü. Diğer bir kaynağa göre ise Attila ile hep uyum içerisindeydi ve eceliyle öldü.

Bleda öldükten sonra Atilla, Hunların imparatoru oldu.

Kaynak: Wikipedi