İlek Han

İlek Han, Hun İmparatorluğu‘nda Attila‘nın en büyük oğludur.

İlek Han (HazarcaMacarca elek < Türk dilleri älik/ilik/ilig, “prens, hükümdar, kral”) Hun İmparatorluğu‘nda Attila‘nın en büyük oğlu ve ardılı. Hükümdarlığı 453 yılından 454 yılına kadar 2 yıl sürmüştür. Nedao Muharebesinde öldürülmüştür. Yerine Dengizik geçmiştir.

Kaynak: Wikipedi