Avrupa Hun Devleti

376 yılında başlayan çeşitli akınlarla Avrupa’daki Hun etkisinin artmasının kuruluşuna zemin hazırladığı, 434 ile 469 yılları arasında hüküm süren Hun kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir bozkır konfederasyonu.

Avrupa Hun Devleti Hakanları

Avrupa Hun Devleti Hakanları

370
378

Uldız Han

Uldız Han

Uldız Han Uldız Han, 400 yılı civarında Karpat Dağları mıntıkasına geldiklerinde başlarında Uldız bulunan Hunlar, onun idaresinde batıya doğru ilerlemeye başladı. Uldız Han,  400 yılı civarında Karpat Dağları mıntıkasına geldiklerinde başlarında Uldız bulunan Hunlar, onun idaresinde batıya doğru ilerlemeye başladı. Bunun zamanında Avrupa Hunları 2 kol halinde hareket etmişlerdir. Bunlardan bir kol Avrupa’ya Roma topraklarına, […]

410

Karaton Han

Karaton Han

Karaton Han Karaton Han, Karaton Han, Hunların ilk krallarından biriydi. Karaton Han, Hunların ilk krallarından biriydi. 412’nin sonlarında veya 413’ün başlarında Bizans’ın yolladığı elçi Olympiodorus of Thebes’i kabul etti.  Olympiodorus Karaton’un ülkesine deniz yoluyla ulaştı ancak söz konusu denizin Karadeniz mi yoksa Adriyatik mi olduğu belli değildir. Tarihte Batı Roma İmparatorluğu hakkında konuşulurken genelde Adriyatik denizi […]

415

Muncuk Han

Muncuk Han

Muncuk Han Muncuk Han, Muncuk Han veya Boncuk Han, Hun İmparatorluğu’nda bir soyludur. Hükümdarlar Rua ve Oktar’ın kardeşi, Atilla ile Bleda‘nın babasıdır. Muncuk Han veya Boncuk Han, Hun İmparatorluğu’nda bir soyludur. Hükümdarlar Rua ve Oktar’ın kardeşi, Atilla ile Bleda‘nın babasıdır. Hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Muncuk’un günümüz Türkiye Türkçesi’ndeki kullanılan biçimi Boncuktur. Kaynak: Wikipedi  

425

Oktar Han

Oktar Han

Oktar Han Oktar Han, Oktar Han 425-430 yılları arasında Avrupa Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür. Oktar Han 425-430 yılları arasında Avrupa Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.

430

Rua Han

Rua Han

Rua Han Rua Han, Rua Han (Ρουας), Rona (Ρουας) ya da Ruga (Ρούγας), Hun İmparatorluğu’nun hükümdarıdır. Rua Han (Ρουας), Rona (Ρουας) ya da Ruga (Ρούγας), Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı. Bledave Attila’nın amcasıdır. 425 yılından 434’teki ölümüne kadar kardeşi Oktar’la birlikte Hun İmparatorluğu’nu yönetmiştir. 430 yılında Oktar’ın bir Cermen kavmiyle olan savaş esnasında hayatını kaybetmesi sonucu tahtın tek hakimi olmuştur. […]

434

Attila Han

Attila Han

Attila Han Attila Han, Rua’nın Romalılarla barış görüşmesi yapmaya hazırlandığı bir sırada vefat etmesi üzerine, Hun yönetimini Attila ve Bleda üstlendiler. Türk devlet teşkilâtında daima büyük kardeşin tahta çıkması kesin olmayıp, şehzadeler arasında en liyakatlisinin başa geçmesi geleneği var olmasına rağmen, Bleda Hun hükümdarı olmuştur. Fakat üstün kabiliyetlerinden dolayı bütün işleri Attila yürütmüştür. Attila Han, Rua’nın Romalılarla […]

434

Bleda Han

Bleda Han

Bleda Han Bleda Han, Bleda Han (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır. Bleda Han (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarıdır. Bleda, Hun Kurultayında tüm Hun boylarınca Kağan veya Han olarak seçilip kabul görmüştür. Ancak yönetimi boyunca küçük kardeşi Atilla devlet yönetiminde söz sahibiydi ve gücü elinde tutmaktaydı. Bir kaynağa göre Bleda küçük […]

453

İlek Han

İlek Han

İlek Han İlek Han, Hun İmparatorluğu‘nda Attila‘nın en büyük oğludur. İlek Han (Hazarca–Macarca elek < Türk dilleri älik/ilik/ilig, “prens, hükümdar, kral”) Hun İmparatorluğu‘nda Attila‘nın en büyük oğlu ve ardılı. Hükümdarlığı 453 yılından 454 yılına kadar 2 yıl sürmüştür. Nedao Muharebesinde öldürülmüştür. Yerine Dengizik geçmiştir. Kaynak: Wikipedi