Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Zaman Dizini

1876
1876

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi

Sultan II. Abdülhamid Han

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi Hüküm süresi 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909

1909
1909

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi

Sultan Mehmed Reşad Han

Sultan Mehmed Reşad Han Dönemi Hüküm süresi 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918

1916
1916

Kut’ül Amare Zaferi

Halil KUT

Kut’ül Amare Zaferi 29 Nisan 1916 Türk’ün Kutlu Zaferi ;İngilizlerin çanakkale Savaşından sonra Türklere 2. yenilgisi olarak tarihe geçmiş Büyük ZAFER

1918
1918

Sultan Vahdeddin Han Dönemi

Sultan Vahdettin Han

Sultan Vahdeddin Han Dönemi Hüküm süresi 3 Temmuz 1918 – 1 Kasım 1922