Devlet-i Aliyye-i

Zaman Dizini

17 Ekim 1448

II. Kosova Savaşı

II. Kosova Savaşı

II. Kosova Savaşı 17 Ekim – 20 Ekim 1448 II. Kosova Savaşı, Macarlar’ın Balkanlar’daki etkisinin bir bakıma sonunu oluşturdu. Buna karşılık Osmanlı hâkimiyetinin sarsılmazlığını pekiştirdi. Eflak üzerindeki Macar nüfuzu sarsıldı ve bu kesimde Osmanlılar öne çıkmaya başladı. Ayrıca Varna savaşıyla birlikte burada kazanılan başarı, ileride Balkanlar’da oluşması muhtemel yeni bir..Devamı

29 Mayıs 1453

İstanbul’un Fethi

İstanbul'un Fethi

İstanbul’un Fethi 6 Nisan–29 Mayıs 1453 “Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş” “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

01 Ocak 1454

Sırbistan Seferleri

Sırbistan Seferleri

Sırbistan Seferleri 1454 – 1459 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Han(ö. 886/1481)önderliğindeki Osmanlı İmparatorluğun, Sırbistan toprakları üzerine düzenlediği askeri seferlerdir. İstanbul’un fethinden sonra düzenlenen ilk seferler arasında yer almaktadır.

01 Ocak 1459

Semendire Kuşatması

Semendire Kuşatması

Semendire Kuşatması 1459 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan İmparatorluğu arasında geçen ve Semendire ‘nin Osmanlı İmparatorluğuna teslim edilmesiyle sonuçlanan kuşatmadır.

01 Ocak 1460

Mora Seferi

Mora Seferi

Mora Seferi Mora Seferi Fatih Sultan tarafından düzenlendi. İstanbul’un fethinin ardından Mora’daki duruma müdahale etti.

15 Ağustos 1461

Trabzon’un Fethi

Trabzon'un Fethi

Trabzon’un Fethi 15 Ağustos 1461 günü Fatih Sultan Mehmed Trabzon’a girdi ..  

12 Temmuz 1462

Eflak Seferi

Eflak Seferi

Eflak Seferi Voyvoda Vlad Tepeş, kendisini tutuklamaya gelen Niğbolu Valisi Hamza Bey’i kazığa vurdurdu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet sefer kararı aldı.

01 Ocak 1463

Bosna’nın Fethi

Bosna'nın Fethi

Bosna’nın Fethi 1463-1464 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile Bosna Krallığı ve müttefikleri Macar Krallığı ile Hersek Düklüğü arasında gerçekleşmiştir.

01 Ocak 1463

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479) 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 16 yıl süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle biten askerî mücadeledir.

01 Ocak 1466

Arnavutluk Seferleri

arnavutluğun fethi

Arnavutluk Seferleri FATİH SULTAN MEHMED’İN BİRİNCİ ARNAVUTLUK SEFERİ (1466) FATİH SULTAN MEHMED’İN İKİNCİ ARNAVUTLUK SEFERİ (1467) FATİH SULTAN MEHMED’İN ÜÇÜNCÜ ARNAVUTLUK SEFERİ (1478)

11 Ağustos 1473

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi Otlukbeli (Başkent) mevkiinde meydana gelen bu savaş, Osmanlılar’ın Anadolu’daki birliği sağlama mücadelesi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

28 Temmuz 1480

Otranto Seferi

Otranto Seferi

Otranto Seferi Osmanlılar’ın İtalya’ya yönelik ilk askerî harekâtıdır. Bu seferin ana hedefi Otranto bölgesi (Apulia/Puglia) Osmanlı kaynaklarında Pulya (Polya) diye adlandırılır.

4 Mayıs 1481

Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü

Fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü Gebze’ye yakın Tekir Çayırı veya Hünkâr Çayırı ordugâhında Perşembe günü akşama yakın 4 Mayıs 1481 elli bir yaşında İki Karanın Sultanı, İki Denizin Hakanı, Kâyseri Rûm  vefat etti

22 Mayıs 1481

Sultan II. Bayezid Han Dönemi

II. Bayezid

Sultan II. Bayezid Han Dönemi Hüküm süresi 22 Mayıs 1481 – 24 Nisan 1512

09 Şubat 1486

Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı 1485-1491 yılları arasında yapılan bir dizi savaş serisidir

9 Eylül 1493

Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi Tarih 9 Eylül 1493 Bölge Krbava, Lika, Hırvatistan Sonuç Kesin Osmanlı zaferi

01 Ocak 1499

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503) Savaş, Osmanlıların deniz üstünlüğünün önemli derece arttığını göstermiştir. Sonunda 1502 yılında imzalanan ‘”1502 İstanbul Ateşkes Muahedesi” ve “1503 İstanbul Anlaşması” ile barış sağlandı.

26 Mayıs 1512

Yavuz Sultan Selim Han Dönemi

Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Sultan Selim Han Dönemi Hüküm süresi 26 Mayıs 1512 – 22 Eylül 1520

23 Ağustos 1514

Çaldıran Savaşı

caldiran savasi

Çaldıran Savaşı Safevi Devleti ile Osmanlı Devletinin Savaşıdır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’in yönetimindeki İki Türk devletlerininSavaşı sonrasında  Yavuz Sultan Selim Han’ın zaferi ile sonuçlanmıştır. 23 Ağustos 1514

12 Haziran 1515

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebedir. Muharebe sonrasında Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı.