Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Zaman Dizini

1512
1512

Yavuz Sultan Selim Han Dönemi

Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Sultan Selim Han Dönemi Hüküm süresi 26 Mayıs 1512 – 22 Eylül 1520

1514
1514

Çaldıran Savaşı

caldiran savasi

Çaldıran Savaşı Safevi Devleti ile Osmanlı Devletinin Savaşıdır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’in yönetimindeki İki Türk devletlerininSavaşı sonrasında  Yavuz Sultan Selim Han’ın zaferi ile sonuçlanmıştır. 23 Ağustos 1514

1520
1520

Kanuni Sultan Süleyman Han Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman Han

Kanuni Sultan Süleyman Han Hüküm süresi 30 Eylül 1520 – 7 Eylül 1566

1522
1522

Rodos’un Fethi

Rodos'un Fethi

Rodos’un Fethi 29 Aralık 1522 Rodos’un fethi ile Avrupa’da Kanunî’nin şöhreti biraz daha artmış oluyordu. Belgrad ve Rodos’un, Hıristiyan dünyasının bu iki kilit noktası sayılan müstahkem kalelerinin Kanunî tarafindan düşürülmesi, Osmanlıların ileride başaracakları daha büyük fetihleri için bir işaret sayıldı.

1526
1526

Mohaç Muhaberebesi

Mohaç Muharebesi

Mohaç Muhaberebesi 29 Ağustos 1526 Kanuni’ye Avrupa‘da güvenle ilerlemenin yolunu açacak olan tek yol Macaristan Krallığı’nın ortadan kaldırılması, ya da Osmanlı yönetimi altına alınmasıydı.  

1566
1566

Sultan II. Selim Han Dönemi

Sultan II. Selim Han

Sultan II. Selim Han Dönemi Hüküm süresi 24 Eylül 1566-15 Aralık 1574

1574
1574

Sultan III. Murad Han Dönemi

Sultan III. Murad Han

Sultan III. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 22 Aralık 1574 – 16 Ocak 1595

1595
1595

Sultan III. Mehmed Han Dönemi

Sultan III. Mehmed Han

Sultan III. Mehmed Han Dönemi Hüküm süresi 16 Ocak 1595 – 21 Aralık 1603

1603
1603

Sultan I. Ahmed Han Dönemi

Sultan I. Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 21 Aralık 1603 – 22 Kasım 1617

1617
1617

Sultan I. Mustafa Han Dönemi

Sultan I. Mustafa Han

Sultan I. Mustafa Han Dönemi 1.Hüküm süresi 22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 2.Hüküm süresi 19 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623

1618
1618

Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi

Sultan Genç Osman Han Dönemi Hüküm süresi 26 Şubat 1618 – 18 Mayıs 1622

1623
1623

Sultan IV. Murad Han Dönemi

sultan IV.murat

Sultan IV. Murad Han Dönemi Hüküm süresi 10 Eylül 1623 – 8 Şubat 1640

1640
1640

Sultan I. İbrahim Han Dönemi

Sultan I.İbrahim Han

Sultan I. İbrahim Han Dönemi Hüküm süresi 9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648

1648
1648

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi

Sultan IV. Mehmed Han

Sultan IV. Mehmed Han Dönemi Hüküm süresi 8 Ağustos 1648 – 8 Kasım 1687

1687
1687

Sultan II. Süleyman Han Dönemi

Sultan II. Süleyman Han

Sultan II. Süleyman Han Dönemi Hüküm süresi 8 Kasım 1687 – 22 Haziran 1691

1691
1691

Sultan II. Ahmed Han Dönemi

Sultan II. Ahmed Han

Sultan II. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 22 Haziran 1691 – 6 Şubat 1695

1695
1695

Sultan II. Mustafa Han Dönemi

Sultan II. Mustafa Han

Sultan II. Mustafa Han Dönemi Hüküm süresi 6 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703

1703
1703

Sultan III. Ahmed Han Dönemi

Sultan III. Ahmed Han

Sultan III. Ahmed Han Dönemi Hüküm süresi 22 Ağustos 1703 – 1 Ekim 1730

1730
1730

Sultan I. Mahmud Han Dönemi

Sultan I. Mahmud Han

Sultan I. Mahmud Han Dönemi Hüküm süresi 30 Eylül 1730 – 13 Aralık 1754

1754
1754

Sultan III. Osman Han Dönemi

Sultan III. Osman Han

Sultan III. Osman Han Dönemi Hüküm süresi 13 Aralık 1754 – 30 Ekim 1757