Büyük Selçuklu Devleti

Oğuzlar’ın Kınık boyuna mensup olan hânedan adını Oğuz Devleti’nin ordu kumandanı Selçuk Bey’den alır. Selçuk Bey’in Mîkâil, Arslan (İsrâil), Mûsâ, Yûsuf ve Yûnus adlı beş oğlu vardı. Gayri müslimlerle yapılan bir savaşta şehid düşen Mîkâil’in Dâvud (Çağrı Bey) ve Muhammed (Tuğrul Bey) isimli iki oğlu dedeleri Selçuk Bey tarafından büyütülmüş, anneleri Türk geleneğine göre amcaları Yûsuf ile evlendirilmişti. Selçuk Bey muhtemelen  (961) yılında Yenikent’ten Cend şehrine gelmiş ve burayı beyliğin merkezi yapmıştı.

Büyük Selçuklu Devleti Sultanları

Büyük Selçuklu Devleti Sultanları

1037

Tuğrul Bey

Tuğrul Bey

Tuğrul Bey Tuğrul Bey,Seyhun boylarındaki Cend şehrinde doğdu. Yetmiş yaşlarında vefat ettiğine göre  (995) dünyaya geldiği söylenebilir. Babası Mîkâil gayri müslim Türkler’le yapılan bir savaşta şehid düştüğünden Tuğrul ile ağabeyi Çağrı’yı dedeleri Selçuk Bey büyüttü.

4 Eylül 1063

Sultan Alparslan

Sultan ALPARSŞAN

Sultan Alparslan Sultan Alparslan, Muhammed Sultan ALPARSLAN olarak bilinir. Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini tarihçileri 424 (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise 421 (1030) olarak vermektedirler. Ancak Ortaçağ İslâm tarihçilerinin en güveniliri kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını kaydetmekle birlikte, 420 Muharreminde yapıldığı bilinen Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı Bey’e bir… Okumaya devam et Sultan Alparslan

1072

Melikşah

Melikşah

Melikşah 9 Cemâziyelevvel 447’de (6 Ağustos 1055) doğdu. Daha küçük yaşta iken babası Alparslan ona özel ilgi ve ihtimam gösterdi ve Gürcistan seferine çıkarken oğlunu da yanında götürdü. Melikşah, Vezir Nizâmülmülk ile birlikte karargâhta kalıp babasına vekâlet etti

1092

I. Mahmud (Büyük Selçuklu Sultanı)

I. Mahmud (Büyük Selçuklu Sultanı)

I. Mahmud (Büyük Selçuklu Sultanı), beş yaşında iken 1092-1093 döneminde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı ve 1093-1094’te İsfahan ve Fars bölgesi tâbî hükümdarı ilân edildi.

3 Şubat 1094

Berkyaruk

Berkyaruk

Büyük Selçuklu hükümdarı I. Melikşah’ın oğlu ve 1092-1104 yılları arasında Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarıdır.

1105

II. Melikşah

II. Melikşah

II. Melikşah, Büyük Selçuklu Sultanı. Berkyaruk’un oğludur. Babası Berkyaruk 1105’te ölünce daha çocuk iken bir yılı süren Büyük Selçuklu sultanlığına getirildiyse de amcası Muhammed Tapar tarafından sultanlık tahtından indirildi.

12 Ocak 1105

Muhammed Tapar

Muhammed Tapar

Muhammed Tapar Gıyaseddîn Muhammed Tapar (d. 21 Ocak 1082 – ö. 18 Nisan 1118, Bağdat) Büyük Selçuklu Sultanı ve Melikşah’ın oğlu.

25 Şubat 1117

Sencer

Sencer

Sencer Muizzeddin Ahmed Sencer (5 Kasım 1086 – 8 Mayıs 1157), 1097-1117 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1117-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı.

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir