Timur tarafından kurulduğu için onun adına nisbetle Timurlular şeklinde anılır. Timurlular, Semerkant merkezli geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Hânedanın egemenliğindeki ana coğrafya Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın payına düşen kısmı içine alır. Timur’un doğduğu tarihlerde (1336) Çağatay Hanlığı sarsıntı geçirmekteydi. Hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunuyordu. Timur 1370’te Mâverâünnehir’e hâkim olarak Semerkant’ta tahta oturdu.

Timur Devleti Hakanları

Timur Devleti Hakanları

1369

Timur

Timur

Timur Timur,  (8 Nisan 1336), on iki hayvanlı Türk takvimine göre Sıçan yılında Keş (Şehrisebz) yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde doğdu. Babası yöredeki Barlas kabilesinin emîri Turagay, annesi Tekina Hatun’dur. Timur doğduğu sırada Çağatay Hanlığı çökmeye yüz tutmuştu ve hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunuyordu. Batı Çağatay ulusunda beylik Barlaslar ve […]

1 Ocak 1405

Halil Sultan

Halil Sultan

Halil Sultan Halil Sultan, Timur’un doğuya Çin’e doğru çıktığı sefer esnasında Otrar’da ölümü (807/1405) kurduğu imparatorluğun kaderi üzerinde büyük etki yaptı. Timur, ölmeden önce oğlu Cihangir’den olan torunu Pîr Muhammed’i veliaht olarak vasiyet ettiği halde hiç kimse onun hükümdarlığını tanımadı. Timur’un ölümü sırasında yanında bulunan Şah Melik ve Şeyh Nûreddin gibi beyler yarıda kalan sefere […]

1409

Şahruh

Şâhruh

Şahruh Şahruh, 20 Ağustos 1377 Semerkant’ta doğdu. Şahruh dönemi, Timur Devleti’nin en parlak ve kültürel açıdan en ilerlemiş dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Şahruh, Timur‘un halefi olarak tahta geçmiş ve büyük bir imparatorluk kurmuştur. Semerkant’ı başkent yapmış, sanat, edebiyat, bilim ve mimari alanlarında büyük destek ve teşviklerde bulunmuştur. Şahruh dönemi, Altın Çağ olarak anılır ve […]

1447

Uluğ Bey

Uluğ Bey

Uluğ Bey Uluğ Bey, Timur Devleti’nin hükümdarı Şahruh‘un oğlu ve Astronomi alanında önemli bir isimdir. Uluğ Bey’in tam adı Mirza Uluğ Bey’dir. 22 Mart 1394 yılında Semerkant’ta doğmuş ve 27 Ekim 1449 yılında hayatını kaybetmiştir. Uluğ Bey, döneminin önde gelen bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Astronomiye büyük ilgi duymuş ve astronomik gözlemler yapmıştır. Semerkant’ta […]

1449

Abdüllatif Mirza

Abdüllatif Mirza

Abdüllatif Mirza Abdüllatif Mirza, Timur‘un büyük torunu. Uluğ Bey‘in üçüncü oğlu, Maveraünnehir hükümdarı. Babasının yönetimi altında Belh şehrinin yöneticiliğini yaptı. Şahruh’un ölümünden sonra yaşanan veraset mücadelelerinde Herat’ı zapt etti. Abdüllatif babasına sadık kalmadı ve Semerkand yöneticiliğine gönderilmesini kabul etmeyerek babasına karşı ayaklandı. 1448’de babası Uluğ Bey’in ordusu ile Semerkand yakınlarındaki Dımaşkta muharebeye girişti ve babasını bozguna […]

1450

Mirza Abdullah

Mirza Abdullah

Mirza Abdullah Mirza Abdullah,Timur Devleti‘nin kısa süreli bir hükümdarıydı. Abdüllatif Mirza‘dan sonra yönettiği topraklar günümüz İran, Afganistan ve Pakistan topraklarını içermekle beraber; Hindistan, Mezopotamya ve Kafkasya’dan da sınırlı bölgeleri kapsamaktaydı

1451

Ebu Said Mirza Han

Ebû Said Mirza Han

Ebu Said Mirza Han Ebu Said Mirza Han, 1424’te doğdu. Babası Timur’un torunu Muhammed b. Mîrân Şah’tır. Çocukluk ve gençlik yılları, babasının ölüm döşeğinde iken kendisini emanet ettiği Uluğ Bey’in yanında Semerkant’ta geçti. Kısa sürede ilmî, idarî ve askerî konularda Uluğ Bey’in takdirini kazandı. Ebû Said, daha Uluğ Bey’in sarayında iken hükümdarlık makamını ele geçirmeyi […]

1469

Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara Muharrem 842’de (Haziran-Temmuz 1438) Herat’ta doğdu. Hem annesi Fîrûze Begüm hem babası Mirza Mansûr tarafından Timur’un soyundandır. Yedi yaşında iken kaybettiği babası, daha önce kardeşi Şâhruh tarafından mağlûp edilip yetkisiz bırakıldığı için Hüseyin saltanattan mahrum, fakat asil aile ortamında dedesi Baykara’nın yanında yetişti. Bundan dolayı Hüseyn-i Baykara diye meşhur oldu. On dört yaşına […]

1469

Sultan Ahmed Mirza

Sultan Ahmed Mirza

Sultan Ahmed Mirza Sultan Ahmed Mirza,Timur İmparatorluğu‘nun son dönemlerinde yaşamış bir hükümdardır. Tam adı Sultan Ahmed Mirza Baykara’dır. Sultan Ahmed Mirza, 1469-1494 yılları arasında hüküm sürmüştür. Sultan Ahmed Mirza, Timurid Hanedanı’nın bir üyesi olarak doğmuş ve Hüseyin Baykara‘nın oğludur. Babası Hüseyin Baykara’nın ölümünden sonra tahta çıkmıştır. Sultan Ahmed Mirza döneminde Herat, hükümdarlığının merkezi olmuştur. Sultan […]