Timur

Timur

Timur

25 Şâban 736’da (8 Nisan 1336), on iki hayvanlı Türk takvimine göre Sıçan yılında Keş (Şehrisebz) yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde doğdu. 17 Şâban 807’de (18 Şubat 1405) öldü ve Semerkant’taki türbesine defnedildi.