Ebulfez Elçibey

Ebulfez Elçibey (24 Haziran 1938 – 22 Ağustos 2000), akademisyen, 2. Azerbaycan cumhurbaşkanı, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır.

Gerçek adı Ebulfez Aliyev olan Ebulfez Elçibey Ordubad’ın Keleki köyünde doğdu. Babası aslen Güney Azerbaycan’dan olan Kadirgulu Bey ve annesi Anadolu’da doğup Keleki’ye göç etmiş Mehrinisa Hanım’dır. Babası 1943 yılında II. Dünya Savaşı’na katılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır.

Ebulfez Elçibey lise öğrenimini Nahçıvan’da almıştır. 1957-1962 yılları arasında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Şarkşinaslık Fakültesi Arap Filolojisi Bölümü’nde öğrenim görmüş ve aynı üniversitede 1965 yılında yüksek lisans yapmıştır. Öğrencilik yıllarında Azerbaycan tarihini ve Azerbaycan devrim tarihini öğreten dernekler kurmuştur.

1963-1964 yıllarında Mısır’da tercüman olarak çalışmıştır.

1969 yılında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nde “Tolunoğulları Devleti (868-905)” konulu doktora tezini ünlü tarihçi Prof. Dr. Ziya Bünyadov’un danışmanlığında yazarak doktorasını tamamladı. Daha sonra bu doktora tezi kitap haline getirilerek yayına sunuldu.

1968-1975 yılları arasında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Tarihi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1970’lerde Azerbaycan’ın bağımsızlığı için çalışmalar yapan Elçibey 1975’te milliyetçilik suçundan 1,5 yıl hapis yattı.

Serbest bırakıldıktan sonra, 1977’den itibaren Azerbaycan Milli İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve daha sonra burada öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi akademik görevlerde bulundu.

Elçibey 22 Ağustos 2000’de 62 yaşında prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’da ölmüştür.

Defin törenine sekiz yüz bin kişi katılmıştır. Dönemin Azerbaycan cumhurbaşkanı Haydar Aliyev törene katılmış, Elçibey’in cenazesi önünde baş eğmiştir. Haydar Aliyev‘in salona giriş yaptığı zaman salondakiler onu “Elçibey!” sloganlarıyla karşılamışlardır.