Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Azerbaycanlı siyasetçi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanıdır.